เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : ด่วน การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนในโปรแกรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
เนื้อหา : ด้วย สพฐ. ได้แจ้งการดำเนินการ การรับนักเรียนในโปรแกรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (ทางหน้าเว็บไซต์ของ สพฐ. กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษา http://210.246.189.115/ewtadmin/ewt/obec_plan/more_news.php?cid=105&filename=index_rubstu56) โดยโรงเรียนต้องเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลการรับนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนด รวมถึงกรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-791972 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เอกสารแนบ :
ข้อมูลโปรแกรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556.rar
chalander.jpg
ex_web.pdf
password2556.xls
presen.pdfDownload เอกสารโดย คลิกขวาที่ชื่อไฟล์เลือก Save Target As
ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :01 ก.พ. 2556 10:13 น.