1111

02527
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 18 เม.ย. 2557 17:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [24]

02526
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ทุกโรง
เรื่อง
แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 เม.ย. 2557 12:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [46]

02525
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
เรื่อง
แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนที่รับโอนมาจากสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 เม.ย. 2557 11:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [10]

02524
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2556 (DMC)
ข่าวโดยict เมื่อ 17 เม.ย. 2557 15:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [349]

02523
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายชื่ออบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 21 -24 เม.ย. 57
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 เม.ย. 2557 15:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [269]

02522
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,หจก.,บริษัท ฯ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 17 เมษายน 2557
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 เม.ย. 2557 12:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [143]

02521
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 17 เม.ย. 2557 12:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [29]

02520
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 17 เม.ย. 2557 11:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [76]

02519
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนภูคาวิทยาคม
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 17 เม.ย. 2557 10:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [125]

02518
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เชิญร่วมงานวิชาการ \"สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย\"
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 15 เม.ย. 2557 13:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [133]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |