1111

03582
เรียน ผู้อำนวยการในโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมทุกโรง (โรงเรียนขนาดเล็ก)
เรื่อง
สรุปการรายงานการจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ข่าวโดยict เมื่อ 19 ก.ย. 2557 18:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [69]

03581
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน
เรื่อง
ด่วน เชิญประชุมโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ก.ย. 2557 18:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [50]

03580
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 19 กันยายน 2557
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ก.ย. 2557 17:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [62]

03579
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ก.ย. 2557 14:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [247]

03578
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ก.ย. 2557 12:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [242]

03577
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด(โรงเรียนขนาดเล็ก)
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ก.ย. 2557 12:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [175]

03576
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ก.ย. 2557 12:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [19]

03575
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนและโรงเรียนบ้านวรนคร
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ก.ย. 2557 12:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [15]

03574
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงและโรงเรียนบ้านหนองบัว
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ก.ย. 2557 12:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [21]

03573
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ( ค่าไฟฟ้า )
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ก.ย. 2557 12:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [225]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |