1111

03694
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ต.ค. 2557 15:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [252]

03693
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2557 15:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [105]

03692
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี พ.ศ. 2558 (ปีที่ 4)
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2557 15:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [144]

03691
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2557 15:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [128]

03690
เรียน ครูผู้เข้ารับการอบรม
เรื่อง
การอบรมโครงการพัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ม.ราชภัฏลำปาง
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2557 12:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [181]

03689
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
การสำรวจการได้รับสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุครุภัณฑ์/บุคลากรหรือสิ่งของที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 21 ต.ค. 2557 17:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [257]

03688
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
การสำรวจการได้รับสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุครุภัณฑ์/บุคลากรหรือสิ่งของที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 21 ต.ค. 2557 17:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [93]

03687
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ กิจกรรม OBEC AWARDS
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ต.ค. 2557 17:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [183]

03686
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
กำหนดสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ต.ค. 2557 16:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [135]

03685
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุนรายการจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 21 ต.ค. 2557 15:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [225]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |