1111

03700
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ,ดอนมูล(แงง),บ้านน้ำพุร้อน
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 24 ต.ค. 2557 14:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [28]

03699
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ,ดอนมูล(แงง),บ้านน้ำพุร้อน
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 24 ต.ค. 2557 14:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [11]

03698
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
เรื่อง
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายอภัยมณี นาทองทิพย์
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 ต.ค. 2557 13:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [58]

03697
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสวรรค์ น้ำลาด ปอน สะเกิน ศรีสะวงศ์ กอกจูน
เรื่อง
การแสดงวิสัยทัศน์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 ต.ค. 2557 12:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [75]

03696
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน
เรื่อง
ชอเชิญร่วมบำเพ็บกุศลศพ
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 24 ต.ค. 2557 12:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [95]

03695
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ยอด จักร์แก้ว
ข่าวโดยict เมื่อ 23 ต.ค. 2557 22:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [120]

03694
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ต.ค. 2557 15:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [393]

03693
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2557 15:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [168]

03692
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี พ.ศ. 2558 (ปีที่ 4)
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2557 15:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [223]

03691
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2557 15:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [191]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |