1111

02555
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒน,บ้านก๋ง และวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา
เรื่อง
ประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 24 เม.ย. 2557 13:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [20]

02554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ยืนยันข้อมูลในระบบ DMC ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 โรง ( ด่วน!!)
ข่าวโดยict เมื่อ 24 เม.ย. 2557 12:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [76]

02553
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 เม.ย. 2557 11:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [74]

02552
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ประกาศผลสอบ ภาค ก. ภาค ข. ครูผู้ช่วย สพป.น่าน เขต 2
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 เม.ย. 2557 17:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [764]

02551
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอก
เรื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานห้องน้ำ - ห้องส้วม
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 เม.ย. 2557 17:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [39]

02550
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ฯ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 เม.ย. 2557 17:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [26]

02549
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การยืนยันข้อมูลในระบบ DMC ของโรงเรียนในสังกัด รอบ 2 ( ด่วน!!)
ข่าวโดยict เมื่อ 23 เม.ย. 2557 17:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [174]

02548
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามวาระจังหวัดน่าน 2013-2017 \"สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ\"
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 เม.ย. 2557 17:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [38]

02547
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือข้ันผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับฯ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 เม.ย. 2557 16:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [38]

02546
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 เม.ย. 2557 15:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [116]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |