1111

03744
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
เชิญรับชมการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ข่าวโดยict เมื่อ 31 ต.ค. 2557 16:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [9]

03743
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้และการสอนอ่านเพื่อการเรียนรู้
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 31 ต.ค. 2557 15:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [48]

03742
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2015
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 31 ต.ค. 2557 15:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [10]

03741
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ส่งข้อมูลหอพักในจังหวัดน่านที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 31 ต.ค. 2557 15:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [11]

03740
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การแต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรประจำวันหยุดราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 31 ต.ค. 2557 15:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [10]

03739
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 31 ต.ค. 2557 14:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [30]

03738
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 31 ต.ค. 2557 13:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [53]

03736
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 31 ต.ค. 2557 11:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [49]

03735
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางการศึกษาทางไกล
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 31 ต.ค. 2557 11:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [56]

03734
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 31 ต.ค. 2557 11:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [216]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |