1111

03382
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2557)
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ส.ค. 2557 17:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [39]

03381
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล และวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ส.ค. 2557 15:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [218]

03380
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก๋ง
เรื่อง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล และวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ส.ค. 2557 15:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [100]

03379
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์การสอนให้อ่านออกเขียนได้ หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 21 ส.ค. 2557 14:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [201]

03378
เรียน ผู้อำนววยการโรงเรียนบ้านนาวงค์
เรื่อง
การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จปี2557การพัฒนาห้องสมุด
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 21 ส.ค. 2557 14:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [25]

03377
เรียน ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งอำเภอ ทุกอำเภอ
เรื่อง
เชิญประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อ 21 ส.ค. 2557 13:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [88]

03376
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำยาว
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพิจารณาและคัดเลือกโครงการ\"ครูดีในดวง\"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ส.ค. 2557 11:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [26]

03375
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฟอง
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพิจารณาและคัดเลือกโครงการ\"ครูดีในดวง\"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ส.ค. 2557 11:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [19]

03374
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพิจารณาและคัดเลือกโครงการ\"ครูดีในดวง\"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ส.ค. 2557 11:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [15]

03373
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
แจ้งผลการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ประจำปี 2556
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ส.ค. 2557 10:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [171]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |