[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2778 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02993
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 14:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 160 ]

02992
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด,บ้านน้ำพุร้อน
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 12:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 56 ]

02991
เรียน ประธานเคือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการ\"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย\"
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 12:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 301 ]

02990
เรียน ผูู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 12:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 216 ]

02989
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 11:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 168 ]

02988
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ทุกโรงเรียน
เรื่อง
การแต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรประจำวันหยุดราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 11:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 92 ]

02987
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอเชิญประชุมเพื่อขยายผลการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาปี2557
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 10:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 273 ]

02986
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เร่งรัดดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการห้องอุ่นใจในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 09:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 186 ]

02985
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิ จำหน่ายเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 09:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 140 ]

02984
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 มิ.ย. 2557 17:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 227 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ]