[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03308
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
โครงการ \"CSR พาน้องท่องสวนสัตว์\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ส.ค. 2557 12:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 99 ]

03307
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ส.ค. 2557 12:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 76 ]

03306
เรียน ผูู้้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ผลการายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2558
ข่าวโดย ict เมื่อ 13 ส.ค. 2557 11:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 60 ]

03305
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์,วรนคร,บ้านปงสนุก,บ้านร้อง,บ้านนาวงศ์ และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ส.ค. 2557 11:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

03304
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงิน วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 13 ส.ค. 2557 10:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 226 ]

03303
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรโรงเรียนในสังกัดร่วมเป็นคณะทำงานวิทยากร
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 08 ส.ค. 2557 18:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 504 ]

03302
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเสริมสร้างคถุณธรรม
เรื่อง
การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 08 ส.ค. 2557 17:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 212 ]

03301
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอเชิญออกตรวความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 08 ส.ค. 2557 17:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 184 ]

03300
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 08 ส.ค. 2557 17:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 267 ]

03299
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายงานสรุปการประชุมเสวนาเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 08 ส.ค. 2557 17:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 122 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ]