[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3475 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03721
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อนุญาตเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 30 ต.ค. 2557 11:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 233 ]

03720
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อนุญาตเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 30 ต.ค. 2557 10:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 110 ]

03719
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนขนาดเล็ก)
เรื่อง
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ข่าวโดย ict เมื่อ 30 ต.ค. 2557 09:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 197 ]

03717
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริทุกโรง
เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ต.ค. 2557 10:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 143 ]

03716
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
กวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 ต.ค. 2557 11:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 203 ]

03715
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 ต.ค. 2557 11:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 160 ]

03714
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง

ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 ต.ค. 2557 11:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 2 ]

03713
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
รายงานการอนุมัติไปราชการประจำเดือน กันยายน 2557
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 27 ต.ค. 2557 15:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 239 ]

03712
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอเชิญร่วมประชุมงานดาวน์สัญจร ครั้งที่ 16
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 27 ต.ค. 2557 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 395 ]

03711
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร
เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 27 ต.ค. 2557 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 200 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ]