[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2231 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02380
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 มี.ค. 2557 17:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 77 ]

02379
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ทุกโรง
เรื่อง
การประชุมครูเพื่อจัดทำแผนการผลิตพืชและแผนการประกอบอาหาร
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 มี.ค. 2557 16:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 78 ]

02378
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2557 70 %
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 มี.ค. 2557 15:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 357 ]

02377
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 มี.ค. 2557 15:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 132 ]

02376
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 มี.ค. 2557 12:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 121 ]

02375
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 17 มีนาคม 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 มี.ค. 2557 11:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 139 ]

02374
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
เรื่อง
การเดินทางมาตรวจราชการของ นายศุภกร วงศปราชญ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มี.ค. 2557 19:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 71 ]

02373
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการประกวดวาดภาพหัวข้อ \"วัคซีนกับความมั่นคงด้านสุขภาพแบบยั่งยืนของคนไทย\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มี.ค. 2557 18:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 54 ]

02372
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มี.ค. 2557 18:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 100 ]

02371
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประการรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมฯ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 14 มี.ค. 2557 15:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 230 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ]