[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2258 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02452
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 23 มี.ค. 2557 11:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 261 ]

02451
เรียน ผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรื่อง
สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย วันที่่ 22 มี.ค.57
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มี.ค. 2557 17:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 145 ]

02450
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 มี.ค. 2557 16:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 191 ]

02445
เรียน ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรื่อง
สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันวันที่่ 21 มีค 57
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 มี.ค. 2557 17:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 160 ]

02444
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง
แจ้งยกเลิกพิธีรดน้ำศพ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 21 มี.ค. 2557 15:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 190 ]

02443
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะปัน
เรื่อง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ข่าวโดย นโยบายและแผน เมื่อ 21 มี.ค. 2557 14:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 51 ]

02442
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก(บัญชีแนบท้าย)
เรื่อง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ข่าวโดย นโยบายและแผน เมื่อ 21 มี.ค. 2557 14:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 306 ]

02441
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 มี.ค. 2557 14:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 384 ]

02440
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 21 มี.ค. 2557 14:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

02439
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 21 มี.ค. 2557 10:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 61 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ]