[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3247 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03522
เรียน ผู้เข้าร่วมงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เรื่อง
การแข่งขันสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ทุกช่วงชั้น
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 10 ก.ย. 2557 17:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 268 ]

03521
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 10 ก.ย. 2557 17:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 424 ]

03520
เรียน ผู้เข้าร่วมงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เรื่อง
การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ป.4-6
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 10 ก.ย. 2557 17:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 134 ]

03519
เรียน ผู้เข้าร่วมงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เรื่อง
หัวข้อการแข่งขัน สาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ทุกช่วงชั้น
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 10 ก.ย. 2557 17:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 132 ]

03518
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะในการเดินทางของคณะกรรมการพิจารณางานด้านงบประมาณของกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 10 ก.ย. 2557 17:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 203 ]

03517
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 10 ก.ย. 2557 16:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 292 ]

03516
เรียน ผูู้้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 10 ก.ย. 2557 16:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 97 ]

03515
เรียน ผูู้้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 10 ก.ย. 2557 16:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 55 ]

03514
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหัด/จตุราษฎร์ศึกษา/บ้านหนองบัว/บ้านน้ำคา/บ้านดอนแท่น
เรื่อง
ด่วนที่สุด.เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศประจำปีพ.ศ.2557
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 10 ก.ย. 2557 15:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 84 ]

03513
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 10 ก.ย. 2557 14:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 198 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ]