[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3063 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03329
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ด่วนมาก รณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน \"สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 ส.ค. 2557 11:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 332 ]

03328
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 14 ส.ค. 2557 11:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 43 ]

03327
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากกระดาษโอริกามิและของเล่นทำมือสำหรับเด็กฯ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ส.ค. 2557 10:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 237 ]

03326
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสกาดพัฒนา,บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
เรื่อง
โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ส.ค. 2557 10:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 66 ]

03325
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ,อนุญาตลาไปต่างประเทศ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ส.ค. 2557 10:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 89 ]

03324
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ,อนุญาตลาไปต่างประเทศ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ส.ค. 2557 10:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 69 ]

03323
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการ \"เรารักโรงเรียน (Eco-Schools) กับโตชิบา\" ครั้งที่ 26
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 13 ส.ค. 2557 17:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 94 ]

03322
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายงานผลการประเมินภายนอกของโรงเรียนที่ขอปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 13 ส.ค. 2557 16:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 212 ]

03321
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว ภูคาวิทยาคมและชุมชนบ้านทุ่งช้าง
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์นักเรียนนำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรม
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 13 ส.ค. 2557 16:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 33 ]

03320
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ส.ค. 2557 15:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 101 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ]