[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2231 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02420
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 มี.ค. 2557 16:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 23 ]

02419
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนและโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 มี.ค. 2557 16:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 21 ]

02418
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์,ชุมชนรัชดาภิเษก,ชุมชนศิลาเพชร,บ้านนาหนุน1,บ้านดอนแท่น
เรื่อง
เชิญประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี2557(เพิ่มเติม)งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย นโยบายและแผน เมื่อ 19 มี.ค. 2557 15:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 41 ]

02417
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เรื่อง
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 มี.ค. 2557 14:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 68 ]

02416
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความร่วมมือลูกเสือ เนตรนารีในสังกัดเข้าร่วมโครงการ \"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 มี.ค. 2557 14:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 60 ]

02415
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
โครงการสัมมนามอบความสุข สร้างความใส ของขวัญจากใจ มอบให้ครูผู้เป็นแสงสว่างแห่งโลกและจักรวาลครั้งที่2
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 19 มี.ค. 2557 14:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 75 ]

02414
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ทุกโรง
เรื่อง
ขอรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 มี.ค. 2557 14:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 98 ]

02413
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2557 และโครงการตอบปัญหาธรรมมะทางก้าวหน้าครั้งที่
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 19 มี.ค. 2557 14:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 62 ]

02412
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ปรกาศรายชื่อนักเรียนค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 19 มี.ค. 2557 13:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 210 ]

02411
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่น 127
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 19 มี.ค. 2557 13:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 80 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ]