[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2793 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03049
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 08 ก.ค. 2557 11:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 224 ]

03048
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหยวก
เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ก.ค. 2557 17:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 49 ]

03047
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ก.ค. 2557 16:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 117 ]

03046
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ก.ค. 2557 16:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 366 ]

03045
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์,บ้านท่าค้ำ,แสนทองวิทยา,บ้านทุ่งกวาง,ภูคาวิทยาคม
เรื่อง
อนุมัติโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาการสู่โรงเรียนดีศรีตำบล
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 ก.ค. 2557 16:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 79 ]

03044
เรียน อนุมัติโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาการสู่โรงเรียนดีศรีตำบล
เรื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์,บ้านท่าค้ำ,แสนทองวิทยา,บ้านทุ่งกวาง,ภูคาวิทยาคม
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 ก.ค. 2557 16:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 32 ]

03043
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักเฮือก
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 ก.ค. 2557 12:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 83 ]

03042
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คนลงมา)
เรื่อง
การคักเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ( เพิ่มเติม)
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 ก.ค. 2557 12:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 160 ]

03041
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
โรงเรียนที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินมาแล้วไม่ถูกต้อง
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.ค. 2557 16:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 532 ]

03040
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 ก.ค. 2557 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 361 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ]