[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3319 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03602
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 25 กันยายน 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 24 ก.ย. 2557 15:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 460 ]

03601
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งโรงเรียนรับชมนโยบายและทิศทาง การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 24 ก.ย. 2557 10:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 434 ]

03600
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 23 ก.ย. 2557 15:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 452 ]

03599
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การพัฒนาช้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ E - Training
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2557 15:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 485 ]

03598
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า,บ้านสบเป็ด,บ้านด่าน
เรื่อง
ประชุมปฏิบัติการ ฯ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2557 15:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 61 ]

03597
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ทุกโรง
เรื่อง
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ก.ย. 2557 15:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

03596
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์
เรื่อง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเพิ่มวุฒิและปรับอัตราเงินเดือน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2557 15:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 201 ]

03595
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ทุกโรง
เรื่อง
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา2558
ข่าวโดย ส่งเสริมจัดการฯ เมื่อ 23 ก.ย. 2557 15:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 55 ]

03593
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่่อดังแนบ)
เรื่อง
ด่วนที่สุด รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน \"สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ก.ย. 2557 12:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 396 ]

03592
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ทุกโรง
เรื่อง
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ก.ย. 2557 12:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 95 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ]