วิชาเอกที่รับสมัคร

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ดนตรีศึกษา

วัน เวลาที่รับสมัคร

17-24 มีนาคม 2557

ณ สพป.น่านเขต 2

ทุกวันในเวลาราชการ

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ติดตามรายละเอียดการสอบแข่งขันฯ
ครูผู้ช่วย พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัคร

จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันในแต่ละวัน<24 มี.ค.57>สิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก , ภาค ข<ประกาศ>
..... ,คณิตศาสตร์ ,ดนตรีศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินภาค ก ,ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค

ประกาศผลสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้


ติดตามผลการเรียกบรรจุ

รายงานผลการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ฯ