รายละเอียดของ สดศรี สุทธการ

ชื่อ - นามสกุลสดศรี สุทธการ  
อีเมลล์ sodsree@hotmail.com   
ที่อยู่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.น่านเขต 2  
จังหวัด น่าน