[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
อุไร เปียงใจ


 
 

 
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
สวัสดีคุณครูปฐมวัยที่เคารพทุกคนค่ะ
              คุณครูคะ  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2  มีนาคม 2556    ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จะจัดอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โดยกำหนดกิจกรรมการอบรมเป็น 3  เรื่อง ดังนี้ 
              วันที่ 25 - 26  กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการอบรมเรื่องเสียง กับแม่เหล็ก ให้กับทุกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โรงเรียนละ 1 คน แต่ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมเรื่องเสียงกับแม่เหล็ก เมื่อวันที่  24 - 25 ธันวาคม 2555   คุณครูจำได้ไหมว่าเมื่อครั้งที่เราอบรมเรื่องน้ำกับอากาศครั้งแรก แจ้งให้เข้าอบรมโรงเรียนละ 2 คน แต่เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2555  ให้เข้าอบรมแล้ว 1 คน จีงเหลืออีก 1 คน  ก็ให้คนที่เหลือเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  หากโรงเรียนใดเข้าอบรมเรื่องน้ำกับอากาศครั้งแรกเพียงคนเดียวก็ไม่ควรเข้าซ้ำอีก เพราะเป็นเรื่องเดิม แต่อย่าลืมวัสดุอุกรณ์ที่ต้องเตรียมมาก็คือถ้วยโยเกริ์ตหรือถ้วยไฮศกรีม คนละ  2  ใบ และแกนกระดาษทิชชูแบบยาว คนละ 1 - 2 อัน
             วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2556  เป็นการอบรมเพิ่มเติมให้สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมเรื่องน้ำกับอากาศ   เนื่องจากคุณครูคนเดิมที่เข้าอบรมอาจจะย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่ หรือคุณครูคนที่สอนปัจจุบันย้ายมาใหม่ยังไม่ผ่านการอบรมก็ให้เข้าอบรมในครั้งนี้ และเตรียมขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ 1.5 ลิตร พร้อมฝาปิด คนละ 1 ขวด และขวดน้ำพลาสติกขนาดเล็ก (ราคาประมาณ 7 - 10 บาท )คนละ 1 ขวด 
              วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2556 เป็นการอบรมเพื่อตรวจโครงงานนักเรียนก่อนที่ส่งเพื่อขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมจึงเป็นโรงเรียนที่จะต้องส่งโครงงานในปี 2556  ก็คือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3   และรุ่นที่ 2 ที่ยังไม่ได้ส่งงานในปีที่ผ่านมา ตามรายชื่อที่แนบให้ตามหนังสือที่ศธ 04081/525 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2556
               คุณครูคะในการอบรมครั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมด้วย คุณครูจะได้มีเครือข่ายที่พัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นความหวังของทุกคนที่ต้องการเห็นเด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รักที่จะเรียนรู้ คิดเก่ง แก้ปัญหาเก่ง เป็นคนดี ในอนาคตนั่นเอง  
               ขอบคุณมากสำหรับที่สอบถามเข้ามา หากมีข้อข้องใจใดๆก็สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลข 081-1674397 หรือ 089- 6331134 (อุไร  เปียงใจ ) พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในกับทุกคน    สวัสดีแล้วพบกันใหม่ค่ะ

อ่าน : 2261
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©