[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายนิพนธ์ สารถ้อย


 
 

 
ศุกร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2556

 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

            มีเอกสารที่เป็นประโยชน์ให้ติดตามครับ เป็นเอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผอ. วีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จากกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ครับ ผมเห็นว่ามีประโยช์อย่างยิ่งเหมาะที่จะนำมาฝึกฝนนักเรียนในระดับประถมศึกษา เป็นสื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ท่านสามารถดาวน์โหลดที่นี่เลยครับ

เชิญดาวน์โหลด

1.การพัฒนาทักษะการคิด
2. Basic Education : Challenge for status of the Country โดยท่านรองฯ เบญจลักษณ์
3.เอกสารบรรยายเรื่อง การเร่งรัดพัฒนาคุุณภาพผู้เรียน โดย ผอ.สวก. ดร.วีนา

4. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6

 

 

4.1 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1(3ม.ค. 56)  

4.2 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2(3 ม.ค. 56)  

4.3 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3(3 ม.ค. 56)  

4.4 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4(3 ม.ค. 56)  

4.5 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5(3 ม.ค. 56)  

4.6 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6(3 ม.ค. 56)  

5.แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดาวนโหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/278

หรือที่ ติดตามที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

http://academic.obec.go.th/web/node/287

ขอบคุณครับที่ติดตามข่าวสารจากกลุ่มนิเทศฯ ด้วยดีมาตลอด

อ่าน : 16819
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©