[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Inspiring Science
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สดศรี สุทธการ


 
 

 
อังคาร ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน

ปีที่ 2  ฉบับที่  28   วันอังคาร   ที่  17    กรกฎาคม   2555

โดย นางสดศรี   สุทธการ   ศึกษานิเทศก์  งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา

Email : pikky_so@hotmail.com  โทรศัพท์ 084-374-0677

*******************************************

 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Inspiring Science

 

“ไม่เคยสายเกินไป  ที่คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณอาจเป็นได้”

                                                ( George  Eliot)

สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารและคุณครูที่เคารพทุกท่าน

 พบกันฉบับนี้ ศน.ขอนำทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรแกนนำการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับม. 1 ม. 3 (Inspiring Science) เป็นการขยายผลให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงค่ะ   โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18  กรกฎาคม   2555 ณ  ภูรีสอร์ท มีท่านรองสมัย  ธนะศรี ให้เกียรติเป็นประธาน และได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครู Master  Teacher  สาระวิทยาศาสตร์หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอน  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) คือ คุณครูญาณินท์  งานวิชา โรงเรียนบ้านปงสนุก  และคุณครูบุณทริกา   ทะสี  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ่านงอบ)  และนอกจากนี้ก็มีผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.สมเพ็ชร สิทธิชัย  ได้มาพบคุณครูเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์   วัตถุประสงค์การพัฒนาครูในครั้งนี้ ก็คือ
         1. เพื่อสร้างบุคลากรแกนนำที่มีศักยภาพ มีความรู้ สามารถพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science และเผยแพร่ความรู้ได้อย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ

        2.  จัดทำสื่อการเรียนการสอน Inspiring Science ซึ่งประกอบไปด้วย powerpoint ประกอบการ

สอน ชุดกิจกรรม  แบบฝึกหัด เครื่องมือวัดและประเมินผล  ตลอดจนคู่มือครูที่แนะนำการใช้สื่อการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในโมเดล 7 E

        3. เผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science บนอินเทอร์เน็ตในเว็ปไซด์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงกับเว็ปไซด์ทางการศึกษาอื่นๆ


เป้าหมายของ Inspiring Science

1.       เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ให้สามารถพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน

2.       เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนชั้นม. 1- ม. 3

3.       มีการขยายผลทางสื่อได้อย่างหลากหลาย

วิทยากรที่จัดการอบรมพัฒนา มีดังนี้ ค่ะ

1.       ดร.ระเบียบ    สิทธิชัย    ศน.ที่รับผิดชอบดูแลสาระวิทยาศาสตร์

2.       ศน.สดศรี  สุทธการ       ศน. ที่มีผลงานทางสื่อออนไลน์และใช้ในงานนิเทศการศึกษา
   
 http://www.facebook.com/sodsri.sutthakhan

3.       ศน.สุพรรณิการ์  สุทธหลวง  ศน.ที่รับผิดชอบสาระภาษาอังกฤษและการสร้างสื่อออนไลน์

4.       ศน.นิพนธ์  สารถ้อย   ศน.ที่ดูแลกลุ่มขุนน่านและสาระคณิตศาสตร์

5.       ศน.อนันต์  เลี้ยงเพ็ชร  ศน.กลุ่มผาทองและสาระภาษาไทย

6.       คูณครูวนัฐพงษ์  จิณะไชย  ครูโรงเรียนบ้านไร่  วิทยากรแกนนำ

7.       คุณครูบุณนาค   ไชยศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านปรางค์ วิทยากรแกนนำ

และคุณครูสามารถติดตามเครือข่ายการพัฒนาได้ที่นี่ค่ะ
   
1. fanpage สพป.น่าน 2   https://www.facebook.com/inspiringscience.nan2  
2. Inspiring Science  สพฐ.  
http://inspiringscience.obec.go.th/
3
. เรียนวิทย์ กับครูกอบวิทย์  
http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
4
. Inspiring Science ประเทศอังกฤษ 
http://www.upd8.org.uk/

สุดท้ายนี้  ศน.อยากฝากว่า  แรงบันดาลใจ Inspiration เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีๆมากมาย  ดังนั้น เราจงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับตัวเองให้ได้  และจะให้ดี หากเราเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้  เราก็จะพบกับความสำเร็จได้มากขึ้น (สดศรี  สุทธการ) พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ

                                *********************************

ข้อมูลอ้างอิง : สถาบันวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 


อ่าน : 9679
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©