[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ศึกษานิเทศก์ น่าน 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยี
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สดศรี สุทธการ


 
 

 
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
 
นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน

ปีที่ 2  ฉบับที่  21    วันศุกร์   ที่  1     มิถุนายน   2555

โดย นางสดศรี   สุทธการ   ศึกษานิเทศก์  งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Email : pikky_so@hotmail.com  โทรศัพท์ 084-374-0677

*******************************************

ศึกษานิเทศก์ น่าน 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยี

If  you can  dream  it, you can  do  it

หากเธอมีความฝัน   ยังไงเธอก็ทำได้

                                                                                    ( วอลท์  ดีสนีย์ )

สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารและคุณครูที่เคารพทุกท่าน

            พบกันครั้งนี้  เป็นการนำเรื่องราวของการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ของสพป.น่าน 2 มาบอกกล่าวให้คุณครูได้รับทราบนะคะ  เป็นการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยี  นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานหน้าที่ และนิเทศช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับผู้บริหารและคุณครู ได้มากขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ค่ะ

           
1. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ได้จัดทำข้อมูลลงในนิเทศออนไลน์ได้

           2. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้จัดทำปฏิทินงานนิเทศการศึกษา โดยใช้ google  calendar

           3. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน ได้สร้างและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ใน google blog

โครงการนี้ เป็นโครงการที่ต่อยอดจากแนวคิดของการเปิดพื้นที่หน้าเว็บไซด์ของน่าน เขต 2 ใน นิเทศออนไลน์  ใต้ฟ้าน่าน 2 ซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงเรียนและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างดี  ในปีนี้  ศน.สดศรีจึงได้คิดวางแผนงานต่อไปคือ ทำอย่างไรให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้นำความรู้ อันเป็นองค์ความรู้ของแต่ละท่านและจากการไปนิเทศโรงเรียนต่างๆ หรือ จากการไปเข้ารับการอบรมพัฒนา มาแลกเปลี่ยน(Share) กับคุณครูด้วยกัน โครงการพัฒนานี้จึงได้เกิดขึ้นค่ะโดยในวันที่ 1 มิถุนายน  2555  คณะศึกษานิเทศก์ จึงเข้ารับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี  3 กิจกรรม ด้วยกันคือ

           1. จัดทำข้อมูลลงในนิเทศออนไลน์ได้

           2. จัดทำปฏิทินงานนิเทศการศึกษา โดยใช้ google  calendar

           3. สร้างและนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ใน google blog
                           
            (คลิกดูโครงการ และ กิจกรรมการพัฒนา)


             และการอบรมพัฒนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะศึกษานิเทศก์  ทุกท่านเป็นอย่างดี สังเกตจากความสนใจและฝึกปฏิบัติของศึกษานิเทศก์หลายๆท่าน  ที่พยามยามให้มีผลงานได้ปรากฎในเว็ปไซด์ มีชิ้นงานขึ้นนำเสนอ และจากแบบสอบถาม  เป็นต้น  ต่อไปนี้คุณครูหลายท่านก็คงจะได้เห็นความหลากหลายในนิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2 มากยิ่งขึ้น  นะคะ  การอบรมพัฒนาครั้งนี้ สำเร็จลงได้ก็ได้การสนับสนุนส่งเสริมจาก ผอ.สมเพ็ชร  สิทธิชัย และ ศน.มานพ  ตรัยตรากุล ที่ให้โอกาสและดูแลในการทำงาน ด้วยดีมาตลอด   นอกจากนี้ยังมีทีมงานวิทยากร และพี่ๆน้องๆศึกษานิเทศก์ทุกคนที่เป็นเหมือนคอยให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือในการทำงานอยู่เสมอ  ทำให้ความคิดที่เราฝันไว้เป็นความจริงขึ้นมาได้  โดยนึกถึงกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและคุณครูเป็นหลัก ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาครั้งนี้ค่ะ  ศน.สดศรี จึงขอขอบคุณมา   ณ  โอกาสนี้ค่ะเหมือนข้อคิดที่เกริ่นไว้ข้างต้น.....สิ่งใดที่จิตคิดฝัน  สิ่งนั้นจะเป็นจริงได้  และจะเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยให้เราได้พบกับความสำเร็จ ....
พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ


อ่าน : 2365
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©