[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : Update O-NET 2 : คำถาม-คำตอบ &กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 54
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สดศรี สุทธการ


 
 

 
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน
ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ ที่  27 พฤศจิกายน 2554
โดย นางสดศรี   สุทธการ   ศึกษานิเทศก์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา
Email : pikky_so@hotmail.com โทรศัพท์ 084-374-0677
****************************************
Update O-NET 2 คำถามคำตอบ &กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 54
Imagination is more important than knowledge...”
                       (Albert Einstein)   
สวัสดีค่ะ ผู้บริหารและคุณครูที่เคารพรักทุกท่าน
พบกันฉบับนี้ ศน.ขอนำความเคลื่อนไหวในการดำเนินการจัดสอบ O-NET มาแจ้งให้คุณครูได้ทราบกัน(เห็นไหมคะว่า..O-NET เป็นเอกลักษณ์ของศน.สดศรี ไปแล้วจริงๆ) หลังจากที่หมดเขตส่งข้อมูลนักเรียนทางระบบแล้ว(หมดเขตเมื่อวันที่ 25  กันยายน 2554) ก็เริ่มมีคุณครูหลายท่านสอบถามกันเข้ามามากมายเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบ O-NET ของปีนี้ ว่าเป็นอย่างไร เป็นลักษณะข้อสอบฉบับสั้นหรือฉบับยาว และอีกหลายๆคำถาม ดังนั้น พบกันครั้งนี้จึงขอใช้นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2 ที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์มากับมือ เพื่อเป็นการนิเทศอีกรูปแบบหนึ่งให้ทันยุคเทคโนโลยีเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ของเขต 2 ได้ทำหน้าที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนและคุณครูให้ได้สื่อสารกันมากขึ้น ช่วงนี้คุณครูได้ฝากข้อคำถามเกี่ยวกับ O-NETมาบ่อยมาก ดังนั้นศน.จึงขอใช้เวทีนี้ตอบคำถามคุณครูก็แล้วกันนะคะ   โดยอ้างอิงข้อมูลมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
คำถามแรก: รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ที่จะสอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555  นี้เป็นอย่างไร ?
คำตอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ มีมติให้รูปแบบข้อสอบปี 2554 แต่ละวิชาไม่เกิน 2  รูปแบบ โดยแบ่งเป็น 1. ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ให้เลือกตัวที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ(ป. 6 ,ม.3ใช้4 ตัวเลือกส่วน ม. 6 ใช้ 5 ตัวเลือก) 2. ข้อสอบปรนัยแบบเพิ่มคำตอบที่เป็นค่าหรือตัวเลขหรือรูปแบบอื่นๆ โดยจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของคะแนนเต็ม
คำถามที่ 2 ลักษณะข้อสอบ O-NET จะเป็นข้อสอบฉบับสั้นหรือฉบับปกติ
คำตอบ คณะกรรมการมีมติให้ใช้ข้อสอบ O-NET ฉบับปกติซึ่งข้อสอบ O-NET ป.6 ,ม. 3 มีทั้งหมด 6 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1.คณิตศาสตร์ 2.สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 3.ภาษาไทย 4.ภาษาอังกฤษ
5.วิทยาศาสตร์ 6.สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ครูและนักเรียน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนผังการออกข้อสอบ(Test Bluprint) ตัวอย่างกระดาษคำตอบและคำชี้แจงของแต่ละวิชา รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ได้ที่เว็บ
ไซด์
   http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/fc65875520b4585d9778ca55c4d26bed.pdf
    
       คำถามที่
3 จากภาวะน้ำท่วมจะมีการเลื่อนการสอบ O-NET มั้ยคะ
       คำตอบท่านวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ได้หารือกับคณะผู้บริหารโดยที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้มีการเลื่อนสอบออกไปเพราะผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่คุณครูหลายๆท่านได้ติดตามข่าวสารและคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ ได้มีมติออกมาแล้ว http://www.niets.or.th/popup.php 
โดยกำหนดให้มีตารางการสอบ 
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/257845724178160bf975188914fead60.pdf
  
       คำถามที่ 4 จริงหรือไม่ที่ ป. 6 และ ม.3 จะต้องนำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อด้วย
       คำตอบ นโยบายการนำผลคะแนน O-NET มาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ในปี 2555  เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดขึ้นก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งผู้ปกครองเกรงว่าเด็กที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมจะเรียนไม่ครบหลักสูตร และสถาบันได้มีการเลื่อนสอบออกไป ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนของเด็กจำนวนหนึ่ง ในการดำเนินการเรื่องนี้ จะมีการประชุมผู้บริหารของสพฐ.ก็จะได้นำเรื่องนี้เข้าหารืออีกครั้ง ดังนั้นการที่จะใช้ผลสอบ O-NET มาเป็นส่วนประกอบในการศึกษาต่อนั้น ศน.จึงขอให้คุณครูได้ติดตามข่าวสารที่แน่นอนอีกครั้งนะคะ  สำหรับโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่บางโรงจะมีการตั้งเกณฑ์การรับนักเรียนขึ้นเอง ซึ่งจะนำผลคะแนน O-NET มาร่วมพิจารณาด้วยส่วนหนึ่งค่ะ ดังนั้น จึงควรให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสอบ O-NET ด้วยนะคะ
คำถามที่ 5 ปีนี้จะต้องรายงานนักเรียนเรียนร่วมเพื่อแยกสอบหรือเปล่า หากรายงานให้รายงานเมื่อไร กับใคร
       คำตอบ ไม่ต้องรายงานค่ะ เพราะในการส่งข้อมูลครั้งแรกผ่านระบบ O-NET แบบรายงานข้อมูลมีช่องให้กรอกรายละเอียดแยกประเภทนักเรียนพิเศษอยู่แล้วค่ะ
คำถามที่ 6 อยากให้แนะนำวิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET
คำตอบ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งที่หลายๆโรงเรียนต้องการมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของสพฐ.และจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งคุณครูสามารถนำไปพัฒนาทำผลงานของตนเองได้ ซึ่งศน.เคยได้แนะนำโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอันดับ 1 ของน่านเขต 2 มานำเสนอแล้วนะคะ
(คลิกดู NT ป.3 น้ำคา http://www.nan2.go.th/nan2_nited/?name=news&file=readnews&id=708  
O-NETป.6 ห้วยท่าง  http://www.nan2.go.th/nan2_nited/?name=news&file=readnews&id=709
  
O-NETม. 3 แสนทอง http://www.nan2.go.th/nan2_nited/?name=news&file=readnews&id=710
โรงเรียนแต่ละโรง มีวิธีการอย่างไรลองเข้าไปดูนะคะ ถ้าจะให้ดีไปศึกษาดูงานของจริงที่โรงเรียนก็ได้ค่ะ เพราะที่ผ่านมา ศน.ทราบว่ามีโรงเรียนหลายๆโรงที่ไปดูกิจกรรมทั้ง 3 โรงเรียนที่กล่าวมาบ้างแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามโรงเรียนต้องวิเคราะห์บริบทของตนเองว่ามีสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้ว สิ่งไหนที่ต้องปรับปรุง โดยใช้ผลการสอบที่ผ่านมาเป็นเป้าหมายและวางแผนการสอนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งจะทำให้นักเรียนคิดและทำเป็น มีการวัดประเมินผลเป็นระยะๆมีการเฉลยที่สะท้อนให้นักเรียนได้รู้ว่าที่ทำถูกหรือผิดเพราะอะไร และศน.คิดว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษามากที่สุดก็คือผู้บริหาร นั่นเองค่ะ ท่านต้องเป็นผู้นำด้านวิชาการภายในโรงเรียน ซึ่งคงไม่ได้หมายถึงการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้นแต่หมายถึงกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนของครูในห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนด้วยการส่งเสริมครูและผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร เช่น มีการประชุมครู การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  การเยี่ยมชมการสอนของครูในโรงเรียน การส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์และวิทยฐานะของครู การส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อ การทำวิจัย และการให้ขวัญและกำลังใจ และอีกหลายอย่างตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารค่ะ
       ค่ะยังมีอีกหลายคำถามนะคะ ศน.ขอยกไปตอบในครั้งต่อไปก็แล้วกันค่ะ ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามของคุณครูนะคะและคิดว่าคำถามของท่านน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูอีกหลายๆท่าน หากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับ O-NET ให้สอบถามและพูดคุยกับศน. ตามหมายเลขโทรศัพท์และ E-Mail ที่ศน.ไว้ให้ข้างบนนี้นะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
 

อ่าน : 4793
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©