[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับปฐมวัย
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
อุไร เปียงใจ


 
 

 
พุธ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

 

สวัสดีค่ะ  คุณครูปฐมวัยที่รักทุกคน
                  วันที่ 17  พฤศจิกายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตร  ระหว่างวันที 13 - 15  ธันวาคม 2554 กิจกรรมระดับปฐมวัยมี  3  กิจกรรม ได้แก่  การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ  การปั้นดินน้ำมัน  และการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ  ซึ่งผลการตัดสิน  ดังนี้ 
                   1. การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ
                                 เหรียญทองอันดับที่  1  โรงเรียนพนาสวรรค์
                                เหรียญทองอันดับที่  2  โรงเรียนบ้านน้ำโมง - ปางสา
                                 เหรียญทองอันดับที่  3  โรงเรียนบ้านนาวงค์
                    2. การปั้นดินน้ำมัน
                                 เหรียญทองอันดับที่  1   โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
                                 เหรียญทองอันดับที่  2   โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
                                 เหรียญทองอันดับที่  3   โรงเรียนวรนคร  และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
                    3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
                                 เหรียญทองอันดับที่  1  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
                                 เหรียญทองอันดับที่  2  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
                                 เหรียญทองอันดับที่  3  โรงเรียนบ้านถ่อน


 

                     จากผลการแข่งขันดังกล่าว ขอชื่นชมคุณครูปฐมวัยทุกคนที่ตั้งใจฝึกฝนเด็ก  คณะกรรมการและผู้เข้าชมการแข่งขันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  ผลงานของเด็กมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นมาก  จึงขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูปฐมวัยทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้น  ถึงแม้บางโรงเรียนจะไม่ได้เป็นตัวแทนก็จงภูมิใจว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว  เด็กจะเก่งได้ก็เพราะมีครูเก่งนั่นเอง


อ่าน : 39431
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©