[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ตัวอย่างแบบเก็บข้อมูล การพัฒนาจุดเน้น สู่ห้องเรียน
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สาคร คำวัง


 
 

 
อังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554

ตัวอย่างแบบเก็บข้อมูลการพัฒนาจุดเน้นสู่ห้องเรียน

สวัสดีครับ  ผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน
                
            พบกันครั้งนี้  ผมได้นำตัวอย่างแบบเก็บข้อมูลสถานศึกษาตามจุดเน้น มาฝากนะครับ  จากการที่ผมได้ไปร่วมประชุมในการจัดทำและพัฒนาจุดเน้นของกลุ่มโรงเรียนและไปนิเทศติดตามการพัฒนาดังกล่าว 
ในหลายๆโรงเรียน  ทราบว่าในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ มีคุณครูหลายท่านอยากได้สิ่งที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงๆในการทำงานในห้องเรียน  ผมจึงนำตัวอย่างการเก็บข้อมูลมาฝากเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำนะครับ  ย้ำนะครับ  เป็นตัวอย่างเท่านั้น  ส่วนโรงเรียนหรือคุณครูท่านใดจะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการและเป็นสิ่งที่ทำแล้วจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนก็จะดีมากครับ
(คลิก ตัวอย่างแบบเก็บข้อมูล)

อ่าน : 2637
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©