[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ตารางออกอากาศข่าวการศึกษา สพป.น่าน เขต 2
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สดศรี สุทธการ


 
 

 
อังคาร ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554


นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2
โดย  นางสดศรี  สุทธการ   ศึกษานิเทศก์งานวัดและประเมินผลการศึกษา
ฉบับที่ 6  ปีที่ 2  วันอังคาร  ที่ 17   พฤษภาคม  2554
**************************************************************

ถ้าอยากได้  ให้ระงับใจ
ถ้าอยากด่าว่าใคร ให้ระงับปาก 
ถ้าอยากโกรธใคร  ให้ระงับที่อารมณ์

               สวัสดีค่ะ   พบกันฉบับนี้ ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน  ศน.ขอนำตารางการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทางการศึกษา มาให้กับคุณครูได้รับทราบกัน เป็นตารางการไปจัดรายการของเขตพื้นที่เพื่อนำข่าวสาร แจ้งให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  ตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งในประจำการและนอกประจำการได้รับฟังกัน  ทางวิทยุชุมชนที่มีในแต่ละอำเภอ  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างดี  ในฐานะที่ทำหน้าที่ทีมงานประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่ จึงขอแจ้งให้กับโรงเรียน ทั้งผู้บริหารและคุณครูที่มีข่าวสารต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้รับทราบ ขอให้ท่านได้ประสานมายังพวกเราได้ค่ะ  และยินดีที่จะได้ทำหน้าที่สื่อสารให้ด้วยความเต็มใจยิ่ง  ค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ

ภารกิจงานของศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่
ทีมงานประชาสัมพันธ์
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  
           
ที่ ชื่อ- สกุล รายการ นามดีเจ สถานีวิทยุ วัน/เวลาที่ออกอากาศ
1 นายสาคร  คำวัง สพป.น่าน 2 พบประชาชน ลุงหนุ่มวัยทอง อะแฮ่ม เรดิโอ พุธ
          11.00น.-12.00 น.
    สพป.น่าน 2 พบประชาชน ลุงหนุ่มวัยทอง สหกรณ์ท่าวังผา ศุกร์
          13.00น.-14.00 น.
2 นางอุไร  เปียงใจ สพป.น่าน 2 พบประชาชน อุไร  เปียงใจ วรนคร พุธ
        101.5 MHZ 9.00น.-10.00 น.
           
3 นางสดศรี สุทธการ รอบรั้วการศึกษา สดศรี  สุทธการ ขุนปัว ศุกร์
        107.75 MHZ 9.00น.-10.00 น.
           
    พักใจวันเสาร์ สาวช่างฝัน ขุนน่าน เสาร์
      สดศรี  สุทธการ 100 MHZ 15.00น.-17.00 น.
           


อ่าน : 2073
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©