[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : บัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียน แบบ Phonics Blending
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  ได้มีโครงการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  Speed Up  English  ซึ่งได้แจ้งนโยบายให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้บัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ นางสุดารัตน์  นรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำยาว ได้เผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับสมุดบันทึกบัญชีคำศัพท์พื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 และเขตพื้นที่อื่นที่ใช้  จึงเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป 
ดาวโหลด แบบฝึกอ่านคำศัพท์อังกฤษ ป.1-6 


คลิกดาวโหลด  แบบอ่านบัญชีคำพื้นฐานอังกฤษ ป.1-6 
อ่าน : 5625
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©