[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 4 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 10964
)
  
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด ตารางการสอบ Pre O-NET และ คู่มือการสอบโอเน็ต(สำหรับศึกษาแนวทางการจัดสอบโอเน็ต) [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 3 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 2234
)
  
หัวข้อข่าว บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 2 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1424
)
  
หัวข้อข่าว สวัสดีปีใหม่ 2556 [ข่าวโดย : สุภาพ รัตนประภา ]
Post เมื่อ : 1 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1072
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มปัว 2 [ข่าวโดย : สุภาพ รัตนประภา ]
Post เมื่อ : 1 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1214
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการประชุม เตรียมสอบ O-NET NT และ LAS วันที่ 28 ธ.ค. 2555 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 29 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 2520
)
  
หัวข้อข่าว ติดตามการส่งรหัสประจำตัวสอบ NT ป.3 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 2350
)
  
หัวข้อข่าว Countdown สู่การประเมินคุณภาพการศึกษา [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 22 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 1288
)
  
หัวข้อข่าว เลื่อนการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ O-NET NT LAS [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 21 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 1280
)
  
หัวข้อข่าว รูปแบบการสอบ LAS และ Pre O-NET [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 14 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 5080
)
  
หัวข้อข่าว เปิดผนึกการนิเทศสู่การเรียนรู้แบบใกล้ชิดและสร้างเครือข่าย (Face to face and Netrork) [ข่าวโดย : เปิดผนึกการนิเทศ ]
Post เมื่อ : 12 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 1270
)
  
หัวข้อข่าว การสอบประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2555 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 8 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 8604
)
  
หัวข้อข่าว ด่วนที่สุด!!! แจ่้งยืนยันจำนวนนักเรียน ป.3 ป.5 และ ม.2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 8 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 4244
)
  
หัวข้อข่าว สื่อรักจากใจศน.ถึงเพื่อนครู [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 7 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 1086
)
  
หัวข้อข่าว นิเทศติดตามการใช้ Tablet โรงเรียนบ้านท่าวังผา [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 22 / พ.ย. / 2555 (อ่าน : 1610
)
  
หัวข้อข่าว นิเทศโรงเรียนบ้านวังว้า [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / พ.ย. / 2555 (อ่าน : 1338
)
  
หัวข้อข่าว ไขปัญหา รายงานจุดเน้นและตัวอย่างข้อสอบทักษะการคิด,ทักษะชีวิต,การสื่อสาร [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 21 / พ.ย. / 2555 (อ่าน : 5314
)
  
หัวข้อข่าว นิเทศโรงเรียนบ้านไร่ [ข่าวโดย : นายสาคร คำวัง ]
Post เมื่อ : 21 / พ.ย. / 2555 (อ่าน : 2006
)
  
หัวข้อข่าว อบรมรายงานจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ย. / 2555 (อ่าน : 2726
)
  
หัวข้อข่าว ตัวอย่างประกาศมาตรฐานสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย [ข่าวโดย : ศน.ทวีศักดิ์ สงวนศรี ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ย. / 2555 (อ่าน : 1256
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©