[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 1942
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 1774
)
  
หัวข้อข่าว โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพภายในฯ เวอร์ชันV2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 10 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 24694
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบรายชื่อทดสอบCEFR ภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 28 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 25876
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 1678
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตรการอบรม \"การนำผล O-NET ไปใช้ตัดสินผู้เรียนจบหลักสูตรฯ\" [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 9 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 1478
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาครูภาษาไทย เตรียมพร้อมการประเมิน(PISA) [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 3 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 7364
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลการสอบวัดความสามารถการอ่านชั้นป. 3 และ ป. 6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 2416
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบผล NT ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 24 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 4078
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!! ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 17 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 8910
)
  
หัวข้อข่าว แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ ตามหลักสูตร\'2551 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 30 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 1800
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม \"การนำผล O-NET ไปใช้ตัดสินผลการเรียนฯ\" [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 2448
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลคะแนนการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.น่านเขต 2 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 17 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 6116
)
  
หัวข้อข่าว วิธีกรอกจำนวนนักเรียน และเพิ่มตัวชี้วัด [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 6336
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน การอ่าน ป.3 และ ป.6 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 4 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 1364
)
  
หัวข้อข่าว รายงานข้อมูลจุดเน้น ภายใน 15 มีนาคม 2557 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 4 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 2216
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือและแนวทางการดำเนินการสอบอ่าน นักเรียนป. 3 และ ป. 6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 25 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 2532
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน การสอบ LAS ป.5 และม.2 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 24 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1722
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินคัดเลือกโรงเรียนโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1018
)
  
หัวข้อข่าว แจ้งแก้ไข(ร่าง) คำสั่งตรวจสอบความสามารถการอ่านนักเรียนชั้นป.3 , ป.6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1366
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©