[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว ก้าวสู่ BBL (ตอนที่ 1 กุญแจดอกที่ 1:ฐานการเรียนรู้) [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 12 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 39254
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบคณิตศาสตร์ศิลปหัตถกรรมระดับเขต ปี 2557(5ธค57) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 5 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 13398
)
  
หัวข้อข่าว วิเคราะห์ข้อสอบ NT\'2556 และมาตรฐานฯ สำหรับ O-NET(5ธค57) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 5 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 6424
)
  
หัวข้อข่าว สอนอังกฤษอย่างไรให้ได้ผลRead Aloud ช่วยได้ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 3 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 1364
)
  
หัวข้อข่าว ค่ายภาษาอังกฤษม.3 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 3 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 1778
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน Pre O-NET และ Pre NT [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 2 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 9288
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 22 / พ.ย. / 2557 (อ่าน : 1848
)
  
หัวข้อข่าว การสอบ Pre NT และ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557(19พ.ย.57) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 19 / พ.ย. / 2557 (อ่าน : 26312
)
  
หัวข้อข่าว แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 14 / พ.ย. / 2557 (อ่าน : 1968
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 3 / พ.ย. / 2557 (อ่าน : 35204
)
  
หัวข้อข่าว สถานะรายงานจุดเน้นออนไลน์ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 3 / ต.ค. / 2557 (อ่าน : 3106
)
  
หัวข้อข่าว นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลงง ]
Post เมื่อ : 24 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 3574
)
  
หัวข้อข่าว การใช้ระบบ TEDET และการสอบ PISA-liked คณิต&วิทย์ ม.3 [ข่าวโดย : ปรีชา_14ส.ค.57 ]
Post เมื่อ : 14 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 5320
)
  
หัวข้อข่าว การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนว PISA [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 8 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 3762
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบคณิตฯศิลปหัตถกรรม2556_270757 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 27 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 46132
)
  
หัวข้อข่าว แนวดำเนินการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบจัดค่ายอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 2542
)
  
หัวข้อข่าว สมัครโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาและ English We Can [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 2098
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 2144
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 1916
)
  
หัวข้อข่าว โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพภายในฯ เวอร์ชันV2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 10 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 28690
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©