[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 17 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 2374
)
  
หัวข้อข่าว ตารางสอบ NT&LAS และ PowerPoint ประชุม 15ก.พ.56 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 16 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 2218
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตร ETV ปีที่ 2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 984
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการประชุม เตรียมสอบ O-NET NT วันที่ 29 ม.ค. 2556 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 1 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 922
)
  
หัวข้อข่าว สื่อรักจากใจศน.ถึงเพื่อนครู [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 28 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1096
)
  
หัวข้อข่าว คำสั่งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เพิ่มเติม) [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 27 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1012
)
  
หัวข้อข่าว การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กับโครงการเปิดโลกอัจฉริยะ ของมูลนิธิ CCF [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 24 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 2324
)
  
หัวข้อข่าว ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 24 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1344
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาคุณภาพผุ้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 24 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 758
)
  
หัวข้อข่าว การจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 2844
)
  
หัวข้อข่าว การใช้ผล O-NET ในการตัดสินการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2555 (80:20) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 22 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 49560
)
  
หัวข้อข่าว แนวแบบทดสอบตามรูปแบบของ O-NET จาก บจก.อักษรเจริญทัศน์ [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 18 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 3950
)
  
หัวข้อข่าว การเพิ่ม ลด ข้อมูลนักเรียน ครั้งสุดท้ายก่อนสอบ O-NET [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 8 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1314
)
  
หัวข้อข่าว ความร่วมมือระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 6 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1428
)
  
หัวข้อข่าว การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 4 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 12832
)
  
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด ตารางการสอบ Pre O-NET และ คู่มือการสอบโอเน็ต(สำหรับศึกษาแนวทางการจัดสอบโอเน็ต) [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 3 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 2460
)
  
หัวข้อข่าว บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 2 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1646
)
  
หัวข้อข่าว สวัสดีปีใหม่ 2556 [ข่าวโดย : สุภาพ รัตนประภา ]
Post เมื่อ : 1 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1136
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มปัว 2 [ข่าวโดย : สุภาพ รัตนประภา ]
Post เมื่อ : 1 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1424
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการประชุม เตรียมสอบ O-NET NT และ LAS วันที่ 28 ธ.ค. 2555 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 29 / ธ.ค. / 2555 (อ่าน : 2730
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©