[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว แจ้งแก้ไข(ร่าง) คำสั่งตรวจสอบความสามารถการอ่านนักเรียนชั้นป.3 , ป.6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1286
)
  
หัวข้อข่าว PowerPoint ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ&สรุปผู้แทนศูนย์สอบ NT [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 13 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1606
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือรายงานจุดเน้นออนไลน์ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 3054
)
  
หัวข้อข่าว ตารางสอบ NT และ LAS ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 2050
)
  
หัวข้อข่าว โครงสร้างข้อสอบ LAS ป.5 และ ม.2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 8 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1996
)
  
หัวข้อข่าว นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านปางยาง [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 5 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 984
)
  
หัวข้อข่าว การกำหนดรหัสประจำตัวสอบนักเรียน ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 4 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1848
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการสอบ Pre O-NET 56 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 23 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 2028
)
  
หัวข้อข่าว คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Words Bank [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 22 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 33454
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบเตรียม NT O-NET ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 27498
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการประชุม เตรียมสอบ O-net NT และ LAS วันที่ 6 ม.ค.57 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 6 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 2176
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน Pre O-NET 56 พร้อมคู่มือสอบ ตารางสอบและกระดาษคำตอบ [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 25 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 3200
)
  
หัวข้อข่าว 26 Keywords for Learning [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 2162
)
  
หัวข้อข่าว แนวปฏิบัติการสอบประเมิน Pre O-NET และการอ่านฯ (PowerPoint) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 32858
)
  
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้ประสานงานการสอบประเมินระดับกลุ่มโรงเรียน [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 5810
)
  
หัวข้อข่าว สู่เป้าหมาย..ในช่วงท้ายปี ต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 22 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 1194
)
  
หัวข้อข่าว กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา\'2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 12 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 5848
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!!ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและรายงานตาบอด-ตาเลือนราง (ทุกโรง ทุกสังกัด) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 22 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 7914
)
  
หัวข้อข่าว โหลดเลย!!! เฉลยข้อสอบ ป.3 ปี 2555 พร้อมผลการเลือกตอบ [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 22 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 234348
)
  
หัวข้อข่าว การเขียนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา [ข่าวโดย : ศน.ทวีศักดิ์ สงวนศรี ]
Post เมื่อ : 16 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 1366
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©