[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านปางยาง [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 5 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 956
)
  
หัวข้อข่าว การกำหนดรหัสประจำตัวสอบนักเรียน ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 4 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1824
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการสอบ Pre O-NET 56 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 23 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 2010
)
  
หัวข้อข่าว คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Words Bank [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 22 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 33190
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบเตรียม NT O-NET ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 24666
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการประชุม เตรียมสอบ O-net NT และ LAS วันที่ 6 ม.ค.57 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 6 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 2160
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน Pre O-NET 56 พร้อมคู่มือสอบ ตารางสอบและกระดาษคำตอบ [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 25 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 3168
)
  
หัวข้อข่าว 26 Keywords for Learning [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 2136
)
  
หัวข้อข่าว แนวปฏิบัติการสอบประเมิน Pre O-NET และการอ่านฯ (PowerPoint) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 32780
)
  
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้ประสานงานการสอบประเมินระดับกลุ่มโรงเรียน [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 5748
)
  
หัวข้อข่าว สู่เป้าหมาย..ในช่วงท้ายปี ต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 22 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 1152
)
  
หัวข้อข่าว กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา\'2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 12 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 5796
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!!ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและรายงานตาบอด-ตาเลือนราง (ทุกโรง ทุกสังกัด) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 22 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 7864
)
  
หัวข้อข่าว โหลดเลย!!! เฉลยข้อสอบ ป.3 ปี 2555 พร้อมผลการเลือกตอบ [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 22 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 234142
)
  
หัวข้อข่าว การเขียนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา [ข่าวโดย : ศน.ทวีศักดิ์ สงวนศรี ]
Post เมื่อ : 16 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 1344
)
  
หัวข้อข่าว การตั้งชุมนุมนักวัดผลการศึกษา [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 10 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 1020
)
  
หัวข้อข่าว ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่การพัฒนา:เครือข่ายกลุ่มริมป่าคา [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 9 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 1284
)
  
หัวข้อข่าว รายงานจุดเน้น 2556 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / ก.ย. / 2556 (อ่าน : 7382
)
  
หัวข้อข่าว PowerPoint ประชุมกรรมการ และสนามสอบการอ่านฯ [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 18 / ก.ย. / 2556 (อ่าน : 1236
)
  
หัวข้อข่าว ด่วนที่สุด !!! การสอบตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการศึกษาฯ ป.3 และ ป.6 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 9 / ก.ย. / 2556 (อ่าน : 8268
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©