[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน : เรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 4 / ส.ค. / 2556 (อ่าน : 10258
)
  
หัวข้อข่าว รับสมัครครูผู้สอนคณิตศาสตร์ อบรม Bar Model [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 3958
)
  
หัวข้อข่าว โปรแกรม The Geometer\'s Sketchpad (GSP) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 34158
)
  
หัวข้อข่าว บรรยากาศอบรมครูทางไกล ETV [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 1066
)
  
หัวข้อข่าว รายงาน NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 ฉบับสมบูรณ์ [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 25 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 2488
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 25 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 20126
)
  
หัวข้อข่าว เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครู (ETV) ศูนย์ รร.พระพุทธบาทวิทยา [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 3208
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมปฏิบัติการการจัดประสบการณ์แบบมอนเทสซอริ [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 17 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 1032
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 3 (ETV) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 15 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 1954
)
  
หัวข้อข่าว สื่อรักจากใจศน.ถึงเพื่อนครู [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 4 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 1208
)
  
หัวข้อข่าว พัฒนาตน พัฒนางาน ผ่านการทำ\"วิจัย\" [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 29 / มิ.ย. / 2556 (อ่าน : 906
)
  
หัวข้อข่าว คุรุสภา สร้างครูดีด้วยศีลธรรม [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 18 / มิ.ย. / 2556 (อ่าน : 4316
)
  
หัวข้อข่าว การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติโรงเรียนจากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 4 / มิ.ย. / 2556 (อ่าน : 2440
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาครูตามแนว Browser in service โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 30 / พ.ค. / 2556 (อ่าน : 2822
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตรอบรมการนำผล O-NET ไปใช้ฯ [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 28 / พ.ค. / 2556 (อ่าน : 1344
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน! ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด NT ป.3 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 6 / พ.ค. / 2556 (อ่าน : 4998
)
  
หัวข้อข่าว ความร่วมมือระหว่างม.ราชภัฏกับเขตพื้นที่ในการพัฒนาครูทั้งระบบ และการพัฒนาการอ่าน - เขียน [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 25 / เม.ย. / 2556 (อ่าน : 1584
)
  
หัวข้อข่าว แบบประเมินฯและแบบรายงานฯ [ข่าวโดย : ศน.ทวีศักดิ์ ]
Post เมื่อ : 23 / เม.ย. / 2556 (อ่าน : 2044
)
  
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดรายงานจุดเน้น 2555 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 9 / เม.ย. / 2556 (อ่าน : 5270
)
  
หัวข้อข่าว งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้าแห่งการศึกษาไทย [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 8 / เม.ย. / 2556 (อ่าน : 1454
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©