[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว แก้ไขผล NT ปีการศึกษา 2557 (1มิ.ย.58) [ข่าวโดย : นายปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 5 / มิ.ย. / 2558 (อ่าน : 12762
)
  
หัวข้อข่าว ตัวอย่างการจัดโต๊ะเรียนทางไกลไทยคม ผสม BBL [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 14 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 13084
)
  
หัวข้อข่าว ตารางสอบ CEFR วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2558 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 29 / เม.ย. / 2558 (อ่าน : 9368
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา [ข่าวโดย : ทวีศักดิ์ สงวนศรี ]
Post เมื่อ : 7 / เม.ย. / 2558 (อ่าน : 7554
)
  
หัวข้อข่าว แจ้งให้ผู้ที่เข้าอบรม BBL นำอุปกรณ์มาในวันอบรม [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 1 / เม.ย. / 2558 (อ่าน : 17008
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการศึกษาศึกษาคำพื้นฐาน นักเรียนชั้น ป.1-3 [ข่าวโดย : อนันต์ เลี้ยงเพ็ชร ]
Post เมื่อ : 31 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 35120
)
  
หัวข้อข่าว แจ้งรายชื่อผู้บริหาร ครู โรงเรียนที่เข้าโครงการพัฒนา BBL น่าน 2 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 27 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 9240
)
  
หัวข้อข่าว รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้น [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 2124
)
  
หัวข้อข่าว ผลการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 16 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 7604
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!! ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด ม.3 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 16 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 6606
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!! ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด ป.6 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 15 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 29208
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนนข้อสอบกลาง [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 11 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 2962
)
  
หัวข้อข่าว รายชื่อโรงเรียนรายงานจุดเน้น [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 2536
)
  
หัวข้อข่าว สพป.น่าน 2 พัฒนาครูภาษาไทย การอ่านคล่อง เขียนคล่อง [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 2 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 6596
)
  
หัวข้อข่าว สำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 25 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 3790
)
  
หัวข้อข่าว PowerPoint ประชุมผู้แทนศูนย์สอบ NT [ข่าวโดย : นายปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 25 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 3184
)
  
หัวข้อข่าว ตารางสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 [ข่าวโดย : นายปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 24 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 2592
)
  
หัวข้อข่าว แจ้งทุกโรงเรียนรับหนังสือเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 24 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 31080
)
  
หัวข้อข่าว PowerPoint ประชุมสัญจร NT และข้อสอบกลาง [ข่าวโดย : นายปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 36248
)
  
หัวข้อข่าว สมัครเพื่อขอรับอาสาสมัครอเมริกัน Peace Corps Volunteer [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 16 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 2152
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©