[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว สถานะรายงานจุดเน้นออนไลน์ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 3 / ต.ค. / 2557 (อ่าน : 2784
)
  
หัวข้อข่าว นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลงง ]
Post เมื่อ : 24 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 3502
)
  
หัวข้อข่าว การใช้ระบบ TEDET และการสอบ PISA-liked คณิต&วิทย์ ม.3 [ข่าวโดย : ปรีชา_14ส.ค.57 ]
Post เมื่อ : 14 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 5134
)
  
หัวข้อข่าว การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนว PISA [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 8 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 3606
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบคณิตฯศิลปหัตถกรรม2556_270757 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 27 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 44806
)
  
หัวข้อข่าว แนวดำเนินการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบจัดค่ายอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 2456
)
  
หัวข้อข่าว สมัครโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาและ English We Can [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 1918
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 2000
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 1808
)
  
หัวข้อข่าว โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพภายในฯ เวอร์ชันV2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 10 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 24930
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบรายชื่อทดสอบCEFR ภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 28 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 26072
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 1708
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตรการอบรม \"การนำผล O-NET ไปใช้ตัดสินผู้เรียนจบหลักสูตรฯ\" [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 9 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 1510
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาครูภาษาไทย เตรียมพร้อมการประเมิน(PISA) [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 3 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 7492
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลการสอบวัดความสามารถการอ่านชั้นป. 3 และ ป. 6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 2470
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบผล NT ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 24 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 4206
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!! ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 17 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 9020
)
  
หัวข้อข่าว แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ ตามหลักสูตร\'2551 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 30 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 1900
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม \"การนำผล O-NET ไปใช้ตัดสินผลการเรียนฯ\" [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 2562
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลคะแนนการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.น่านเขต 2 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 17 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 6252
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©