[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม \"การนำผล O-NET ไปใช้ตัดสินผลการเรียนฯ\" [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 2202
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลคะแนนการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.น่านเขต 2 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 17 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 5988
)
  
หัวข้อข่าว วิธีกรอกจำนวนนักเรียน และเพิ่มตัวชี้วัด [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 3686
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน การอ่าน ป.3 และ ป.6 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 4 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 1304
)
  
หัวข้อข่าว รายงานข้อมูลจุดเน้น ภายใน 15 มีนาคม 2557 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 4 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 2154
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือและแนวทางการดำเนินการสอบอ่าน นักเรียนป. 3 และ ป. 6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 25 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 2402
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน การสอบ LAS ป.5 และม.2 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 24 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1666
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินคัดเลือกโรงเรียนโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 916
)
  
หัวข้อข่าว แจ้งแก้ไข(ร่าง) คำสั่งตรวจสอบความสามารถการอ่านนักเรียนชั้นป.3 , ป.6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1302
)
  
หัวข้อข่าว PowerPoint ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ&สรุปผู้แทนศูนย์สอบ NT [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 13 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1672
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือรายงานจุดเน้นออนไลน์ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 3116
)
  
หัวข้อข่าว ตารางสอบ NT และ LAS ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 2120
)
  
หัวข้อข่าว โครงสร้างข้อสอบ LAS ป.5 และ ม.2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 8 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 2022
)
  
หัวข้อข่าว นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านปางยาง [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 5 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1020
)
  
หัวข้อข่าว การกำหนดรหัสประจำตัวสอบนักเรียน ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 4 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1870
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการสอบ Pre O-NET 56 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 23 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 2040
)
  
หัวข้อข่าว คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Words Bank [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 22 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 33880
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบเตรียม NT O-NET ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 29626
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการประชุม เตรียมสอบ O-net NT และ LAS วันที่ 6 ม.ค.57 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 6 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 2196
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน Pre O-NET 56 พร้อมคู่มือสอบ ตารางสอบและกระดาษคำตอบ [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 25 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 3218
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©