[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว แนวปฏิบัติการสอบประเมิน Pre O-NET และการอ่านฯ (PowerPoint) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 32726
)
  
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้ประสานงานการสอบประเมินระดับกลุ่มโรงเรียน [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 5696
)
  
หัวข้อข่าว สู่เป้าหมาย..ในช่วงท้ายปี ต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 22 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 1122
)
  
หัวข้อข่าว กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา\'2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 12 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 5746
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!!ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและรายงานตาบอด-ตาเลือนราง (ทุกโรง ทุกสังกัด) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 22 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 7794
)
  
หัวข้อข่าว โหลดเลย!!! เฉลยข้อสอบ ป.3 ปี 2555 พร้อมผลการเลือกตอบ [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 22 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 232566
)
  
หัวข้อข่าว การเขียนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา [ข่าวโดย : ศน.ทวีศักดิ์ สงวนศรี ]
Post เมื่อ : 16 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 1308
)
  
หัวข้อข่าว การตั้งชุมนุมนักวัดผลการศึกษา [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 10 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 1006
)
  
หัวข้อข่าว ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่การพัฒนา:เครือข่ายกลุ่มริมป่าคา [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 9 / ต.ค. / 2556 (อ่าน : 1248
)
  
หัวข้อข่าว รายงานจุดเน้น 2556 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / ก.ย. / 2556 (อ่าน : 7334
)
  
หัวข้อข่าว PowerPoint ประชุมกรรมการ และสนามสอบการอ่านฯ [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 18 / ก.ย. / 2556 (อ่าน : 1220
)
  
หัวข้อข่าว ด่วนที่สุด !!! การสอบตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการศึกษาฯ ป.3 และ ป.6 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 9 / ก.ย. / 2556 (อ่าน : 8240
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!!ตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียนที่สังกัด การอบรมครู ETV [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2556 (อ่าน : 4406
)
  
หัวข้อข่าว บรรยากาศการอบรมครูคณิตศาสตร์-Bar Model [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 28 / ส.ค. / 2556 (อ่าน : 4726
)
  
หัวข้อข่าว การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น รางวัล Supervisor Awards [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 25 / ส.ค. / 2556 (อ่าน : 2886
)
  
หัวข้อข่าว แบบสอบถามครูที่เข้าอบรม ETV ปี 3 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 19 / ส.ค. / 2556 (อ่าน : 1376
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน : เรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 4 / ส.ค. / 2556 (อ่าน : 10960
)
  
หัวข้อข่าว รับสมัครครูผู้สอนคณิตศาสตร์ อบรม Bar Model [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 4108
)
  
หัวข้อข่าว โปรแกรม The Geometer\'s Sketchpad (GSP) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 35614
)
  
หัวข้อข่าว บรรยากาศอบรมครูทางไกล ETV [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ค. / 2556 (อ่าน : 1142
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©