[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว สรุปผลคะแนนการสอบ O-NET ปี 2555 ของ สพป.น่านเขต 2 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 17 / มี.ค. / 2556 (อ่าน : 6832
)
  
หัวข้อข่าว ประกวดสื่อ Nan 2 media award 2013 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 10 / มี.ค. / 2556 (อ่าน : 6686
)
  
หัวข้อข่าว รายงานจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 10 / มี.ค. / 2556 (อ่าน : 6972
)
  
หัวข้อข่าว การสรุปผลสอบ LAS ป.4 ป.5 และ ม.2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 1 / มี.ค. / 2556 (อ่าน : 5844
)
  
หัวข้อข่าว แจ้งเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ทวีศักดิ์ สงวนศรี ]
Post เมื่อ : 1 / มี.ค. / 2556 (อ่าน : 1214
)
  
หัวข้อข่าว เฉลยแบบทดสอบ LAS พร้อมไฟล์ กรอกคะแนน [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 23 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 5578
)
  
หัวข้อข่าว บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 22 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 1792
)
  
หัวข้อข่าว สรุปสนามสอบ ผู้แทนศูนย์สอบ และจุดประสานงาน NT ป.3 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 19 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 1058
)
  
หัวข้อข่าว โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 17 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 2550
)
  
หัวข้อข่าว ตารางสอบ NT&LAS และ PowerPoint ประชุม 15ก.พ.56 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 16 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 2264
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตร ETV ปีที่ 2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 1030
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการประชุม เตรียมสอบ O-NET NT วันที่ 29 ม.ค. 2556 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 1 / ก.พ. / 2556 (อ่าน : 964
)
  
หัวข้อข่าว สื่อรักจากใจศน.ถึงเพื่อนครู [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 28 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1148
)
  
หัวข้อข่าว คำสั่งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เพิ่มเติม) [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 27 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1070
)
  
หัวข้อข่าว การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กับโครงการเปิดโลกอัจฉริยะ ของมูลนิธิ CCF [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 24 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 2414
)
  
หัวข้อข่าว ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 24 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 1402
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาคุณภาพผุ้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ข่าวโดย : อุไร เปียงใจ ]
Post เมื่อ : 24 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 822
)
  
หัวข้อข่าว การจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 2980
)
  
หัวข้อข่าว การใช้ผล O-NET ในการตัดสินการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2555 (80:20) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 22 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 53506
)
  
หัวข้อข่าว แนวแบบทดสอบตามรูปแบบของ O-NET จาก บจก.อักษรเจริญทัศน์ [ข่าวโดย : นิพนธ์ สารถ้อย ]
Post เมื่อ : 18 / ม.ค. / 2556 (อ่าน : 4332
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©