[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 1738
)
  
หัวข้อข่าว โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพภายในฯ เวอร์ชันV2 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 10 / มิ.ย. / 2557 (อ่าน : 24350
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบรายชื่อทดสอบCEFR ภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 28 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 25624
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 1644
)
  
หัวข้อข่าว รับเกียรติบัตรการอบรม \"การนำผล O-NET ไปใช้ตัดสินผู้เรียนจบหลักสูตรฯ\" [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 9 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 1440
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาครูภาษาไทย เตรียมพร้อมการประเมิน(PISA) [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 3 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 7152
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลการสอบวัดความสามารถการอ่านชั้นป. 3 และ ป. 6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 2382
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบผล NT ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 24 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 3942
)
  
หัวข้อข่าว ด่วน!!! ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 17 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 8754
)
  
หัวข้อข่าว แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ ตามหลักสูตร\'2551 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 30 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 1734
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม \"การนำผล O-NET ไปใช้ตัดสินผลการเรียนฯ\" [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 2262
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลคะแนนการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.น่านเขต 2 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 17 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 6044
)
  
หัวข้อข่าว วิธีกรอกจำนวนนักเรียน และเพิ่มตัวชี้วัด [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 4242
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน การอ่าน ป.3 และ ป.6 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 4 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 1324
)
  
หัวข้อข่าว รายงานข้อมูลจุดเน้น ภายใน 15 มีนาคม 2557 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 4 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 2186
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือและแนวทางการดำเนินการสอบอ่าน นักเรียนป. 3 และ ป. 6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 25 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 2462
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์กรอกคะแนน การสอบ LAS ป.5 และม.2 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 24 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1686
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินคัดเลือกโรงเรียนโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 960
)
  
หัวข้อข่าว แจ้งแก้ไข(ร่าง) คำสั่งตรวจสอบความสามารถการอ่านนักเรียนชั้นป.3 , ป.6 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1330
)
  
หัวข้อข่าว PowerPoint ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ&สรุปผู้แทนศูนย์สอบ NT [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 13 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 1748
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©