[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 1 / ม.ค. / 2560 (อ่าน : 14190
)
  
หัวข้อข่าว กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / ธ.ค. / 2559 (อ่าน : 2216
)
  
หัวข้อข่าว ใบงานBBL ทักษะการคิด อังกฤษ EF คณิต STEM [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / ธ.ค. / 2559 (อ่าน : 2878
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินคุณภาพการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 2 / ธ.ค. / 2559 (อ่าน : 11156
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาคู่มือการพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมือในเครือข่ายครูภาษาอังกฤษภายในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ ประถมศึกษา(PEER Center)ด้วยรูปแบบ SMART Network Model [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 1120
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือการพัฒนาความเข้มแข็ง(PEER Center)ด้วยรูปแบบ SMART Network Model [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 2054
)
  
หัวข้อข่าว การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 8 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 39916
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกคิดเลขเร็ว บทท่องอาขยาน [ข่าวโดย : นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 8 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 42351
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 1 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 3752
)
  
หัวข้อข่าว เอกสาร VDO Conference นโยบายอังกฤษ 2559 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 25 / ต.ค. / 2559 (อ่าน : 3464
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 17 / ก.ย. / 2559 (อ่าน : 181984
)
  
หัวข้อข่าว กองทุนสานพลัง ประชารัฐ [ข่าวโดย : นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 6 / ก.ย. / 2559 (อ่าน : 11046
)
  
หัวข้อข่าว ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 24 / ส.ค. / 2559 (อ่าน : 1276
)
  
หัวข้อข่าว เตรียมข้อมูลอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 6 / ส.ค. / 2559 (อ่าน : 8152
)
  
หัวข้อข่าว คลังคำศัพท์ป.1-ม.3 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ค. / 2559 (อ่าน : 131774
)
  
หัวข้อข่าว 50 Days Smart English [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 10 / ก.ค. / 2559 (อ่าน : 7207
)
  
หัวข้อข่าว วารสารบทความวิชาการการสอนอังกฤษ English Teaching Forum [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 10 / ก.ค. / 2559 (อ่าน : 1552
)
  
หัวข้อข่าว เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “English Teaching Forum” [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 5 / ก.ค. / 2559 (อ่าน : 3676
)
  
หัวข้อข่าว เกียรติบัตร PEER Center ปัว [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 27 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 1464
)
  
หัวข้อข่าว บัญชีคำศัพท์ที่ใช้ในกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 14 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 14740
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©