[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว กรอกข้อมูลรร.ขนาดเล็ก [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 6 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 2326
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์ สื่อ 60 พรรษา [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 30 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 3616
)
  
หัวข้อข่าว ตัวอย่างโครงการ และแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบจากรร.บ้านสันหีบ จ.สุโขทัย [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 30 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 2738
)
  
หัวข้อข่าว ใบงานกิจกรรม EF:สำหรับคุณครูอนุบาล 1-2 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 2 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 7452
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการสอบอ่าน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 31 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 1550
)
  
หัวข้อข่าว การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๖๐ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 13 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 1306
)
  
หัวข้อข่าว นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 6 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 3754
)
  
หัวข้อข่าว ผล NT ปีการศึกษา 2559(สมบูรณ์) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 5 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 30634
)
  
หัวข้อข่าว การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ เกณฑ์การแข่งขัน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 3690
)
  
หัวข้อข่าว SAR [ข่าวโดย : ศน.ทวีศักดิ์ สงววนศรี ]
Post เมื่อ : 11 / เม.ย. / 2560 (อ่าน : 2086
)
  
หัวข้อข่าว ผล O-NET ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2560 (อ่าน : 14426
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 9 / มี.ค. / 2560 (อ่าน : 3230
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์ PowerPoint ประชุมสัญจร NT [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 3 / มี.ค. / 2560 (อ่าน : 1042
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์เสนอชื่อกรรมการระดับสนามสอบ NT [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 20 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 1522
)
  
หัวข้อข่าว การสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 วันที่ 23-24 ก.พ. 2560 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 20 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 11442
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : นายปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 19 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 2746
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินต้นแบบรร.ดีประจำตำบล และยั่งยืนรร.ดีประจำตำบล [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 14 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 1286
)
  
หัวข้อข่าว วีดิทัศน์แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 26 / ม.ค. / 2560 (อ่าน : 4078
)
  
หัวข้อข่าว ตัวอย่างการจัดตารางเนื้อหาอังกฤษป.1-3 ชั่วโมง1-100 (5ชม.20สัปดาห์) [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 13 / ม.ค. / 2560 (อ่าน : 2540
)
  
หัวข้อข่าว เตรียมความพร้อม O-NET และการสอบอัตนัย [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 9 / ม.ค. / 2560 (อ่าน : 18710
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©