[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว ตัวอย่างโครงการ และแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบจากรร.บ้านสันหีบ จ.สุโขทัย [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 30 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 2400
)
  
หัวข้อข่าว ใบงานกิจกรรม EF:สำหรับคุณครูอนุบาล 1-2 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 2 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 6672
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการสอบอ่าน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 31 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 1484
)
  
หัวข้อข่าว การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๖๐ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 13 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 1242
)
  
หัวข้อข่าว นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 6 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 3680
)
  
หัวข้อข่าว ผล NT ปีการศึกษา 2559(สมบูรณ์) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 5 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 30450
)
  
หัวข้อข่าว การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ เกณฑ์การแข่งขัน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 3150
)
  
หัวข้อข่าว SAR [ข่าวโดย : ศน.ทวีศักดิ์ สงววนศรี ]
Post เมื่อ : 11 / เม.ย. / 2560 (อ่าน : 2050
)
  
หัวข้อข่าว ผล O-NET ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2560 (อ่าน : 14036
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเขียนภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 9 / มี.ค. / 2560 (อ่าน : 3186
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์ PowerPoint ประชุมสัญจร NT [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 3 / มี.ค. / 2560 (อ่าน : 994
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์เสนอชื่อกรรมการระดับสนามสอบ NT [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 20 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 1484
)
  
หัวข้อข่าว การสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4 วันที่ 23-24 ก.พ. 2560 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 20 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 11152
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : นายปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 19 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 2568
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินต้นแบบรร.ดีประจำตำบล และยั่งยืนรร.ดีประจำตำบล [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 14 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 1254
)
  
หัวข้อข่าว วีดิทัศน์แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 26 / ม.ค. / 2560 (อ่าน : 3676
)
  
หัวข้อข่าว ตัวอย่างการจัดตารางเนื้อหาอังกฤษป.1-3 ชั่วโมง1-100 (5ชม.20สัปดาห์) [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 13 / ม.ค. / 2560 (อ่าน : 2472
)
  
หัวข้อข่าว เตรียมความพร้อม O-NET และการสอบอัตนัย [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 9 / ม.ค. / 2560 (อ่าน : 18096
)
  
หัวข้อข่าว สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 1 / ม.ค. / 2560 (อ่าน : 13798
)
  
หัวข้อข่าว กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / ธ.ค. / 2559 (อ่าน : 1906
)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©