[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระดับเขตและผู้ดูแลระบบโรงเรียน โปรแกรม DEEP [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 30 / มิ.ย. / 2563 (อ่าน : 252
)
  
หัวข้อข่าว ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ข่าวโดย : Sopida Prarom ]
Post เมื่อ : 16 / เม.ย. / 2563 (อ่าน : 486
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือสอบ CEFR [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 17 / มี.ค. / 2563 (อ่าน : 314
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินภาษาอังกฤษสื่อสาร [ข่าวโดย : นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2563 (อ่าน : 5164
)
  
หัวข้อข่าว ้เอกสารประกอบการติว O-NET ภาษาไทย [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 12 / ธ.ค. / 2562 (อ่าน : 3532
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบ Pre ONET [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 26 / พ.ย. / 2562 (อ่าน : 3694
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 และม.3 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 26 / พ.ย. / 2562 (อ่าน : 5396
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการติว ONET ภาษาอังกฤษ ปี 2562 ก.ยมจอมพระ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 21 / พ.ย. / 2562 (อ่าน : 2954
)
  
หัวข้อข่าว บทความ : แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอนุบาล [ข่าวโดย : จำลอง ไชยยา ]
Post เมื่อ : 15 / พ.ย. / 2562 (อ่าน : 3196
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารคู่มือส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 6 / พ.ย. / 2562 (อ่าน : 4422
)
  
หัวข้อข่าว หลักสูตรอบรม Boot camp [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ย. / 2562 (อ่าน : 2614
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการติว ONET ภาษาอังกฤษ ปี 2562 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ย. / 2562 (อ่าน : 4246
)
  
หัวข้อข่าว บัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียน แบบ Phonics Blending [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 10 / ก.ย. / 2562 (อ่าน : 6106
)
  
หัวข้อข่าว เกียรติบัตรอบรมอังกฤษ Active learning และ Boot Camp [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 28 / ส.ค. / 2562 (อ่าน : 3332
)
  
หัวข้อข่าว หัวข้อ Impromptu Speech ปี 2562 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 21 / ส.ค. / 2562 (อ่าน : 3166
)
  
หัวข้อข่าว เอกสาร การอบรมครูภาษาอังกฤษ Active Learning และขยายผล Boot Camp [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2562 (อ่าน : 3226
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 1 / ส.ค. / 2562 (อ่าน : 10992
)
  
หัวข้อข่าว ผล ONET ปี 2561 รร.ขนาดเล็ก [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ค. / 2562 (อ่าน : 4162
)
  
หัวข้อข่าว หลักสูตร Peace Corp Curriculum [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 13 / ก.ค. / 2562 (อ่าน : 5298
)
  
หัวข้อข่าว ประกาศผล Spelling Bee 2562 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 7 / ก.ค. / 2562 (อ่าน : 9450
)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©