[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว การนำเข้าข้อมูลนักเรียนสอบ NT การอ่าน ป.1 และประเมิน2560 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 372
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบแข่งขันคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ระดับเขตและจังหวัด [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 18 / ก.ย. / 2560 (อ่าน : 168
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 31 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 354
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกแนวข้อสอบ NT ONET ป.6 ม.3 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 834
)
  
หัวข้อข่าว เอกสาร อ่านออกเขียนได้ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 436
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลการแข่งขัน และเกียรติบัตร [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 7 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 766
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารการอบรม EF:BBL การสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 1 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 554
)
  
หัวข้อข่าว การแข่งขันทักษะอังกฤษ ปี 2560 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 1 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 520
)
  
หัวข้อข่าว เกียรติบัตร STEM ปฐมวัย [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 1258
)
  
หัวข้อข่าว 60 พรรษานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 796
)
  
หัวข้อข่าว เกียรติบัตรอบรม Active Learning for STEM [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 1650
)
  
หัวข้อข่าว การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 924
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการอบรม PLC [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 19 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 1434
)
  
หัวข้อข่าว เกียรติบัตรอบรม EF BBL ปฐมวัย [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 16 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 1686
)
  
หัวข้อข่าว กรอกข้อมูลรร.ขนาดเล็ก [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 6 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 426
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์ สื่อ 60 พรรษา [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 30 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 1290
)
  
หัวข้อข่าว ตัวอย่างโครงการ และแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบจากรร.บ้านสันหีบ จ.สุโขทัย [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 30 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 824
)
  
หัวข้อข่าว ใบงานกิจกรรม EF:สำหรับคุณครูอนุบาล 1-2 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 2 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 1100
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการสอบอ่าน ป.1-ป.4 ปีการศึกษา 2559 [ข่าวโดย : ศน.นิพนธ์ ]
Post เมื่อ : 31 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 788
)
  
หัวข้อข่าว การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๖๐ [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 13 / พ.ค. / 2560 (อ่าน : 612
)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©