[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
 

  
หัวข้อข่าว สื่อ 60 พรรษา แบบนิเทศ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 26 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 136
)
  
หัวข้อข่าว ผล ONET NT ปี 2559 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 26 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 262
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารสอนอังกฤษตามมาตรฐานตัวชี้วัด [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 25 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 704
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารการติว อังกฤษ ป.6 และม.3 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 19 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 764
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารการอ่านป.1และเตรียมพร้อม PISA [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 15 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 1236
)
  
หัวข้อข่าว โครงสร้างข้อสอบ (Test-Blueprint) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 28 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 762
)
  
หัวข้อข่าว ไฟล์ประกอบการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ วันที่ 27 พ.ย.2560 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 28 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 824
)
  
หัวข้อข่าว การนำเข้าข้อมูลนักเรียนสอบ NT การอ่าน ป.1 และประเมิน2560 [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 1910
)
  
หัวข้อข่าว ข้อสอบแข่งขันคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ระดับเขตและจังหวัด [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 18 / ก.ย. / 2560 (อ่าน : 268
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการอบรมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 31 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 480
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกแนวข้อสอบ NT ONET ป.6 ม.3 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 23 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 1422
)
  
หัวข้อข่าว เอกสาร อ่านออกเขียนได้ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 722
)
  
หัวข้อข่าว สรุปผลการแข่งขัน และเกียรติบัตร [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 7 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 912
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารการอบรม EF:BBL การสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 1 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 664
)
  
หัวข้อข่าว การแข่งขันทักษะอังกฤษ ปี 2560 [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 1 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 622
)
  
หัวข้อข่าว เกียรติบัตร STEM ปฐมวัย [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 1414
)
  
หัวข้อข่าว 60 พรรษานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 904
)
  
หัวข้อข่าว เกียรติบัตรอบรม Active Learning for STEM [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 1834
)
  
หัวข้อข่าว การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 1224
)
  
หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการอบรม PLC [ข่าวโดย : ปรีชา ภูลำพา ]
Post เมื่อ : 19 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 1516
)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©