ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ข่าวโดย : ผ่องผิว ( เข้าชม : 857 )
วันอังคาร ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook               นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายสมัย ธนะศรี และนายชัชชัย ทับทิมอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารโรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว และโรงเรียนบ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว เป็นโรงเรียนแกนนำและต้นแบบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โรงเรียนแกนนำด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. ศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กหัวแหลม(GTX) NAN1 โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ระดับประถมศึกษา อำเภอปัว โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการกระจายอำนาจ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และศูนย์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา เป็นโรงเรียนแกนนำและต้นแบบในด้านต่าง ๆ ดังนี้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนโดยใช้มัลติพอยด์เมาส์ ของสพฐ. และได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ดังนี้ โครงการห้องสมุดมีชีวิต (3 D) โครงการห้องเรียนออนไลน์ และโครงการศึกษาทางไกลกับวังไกลกังวล

 

 


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©