ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก
ข่าวโดย : ผ่องผิว ( เข้าชม : 1206 )
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook         นายประสิทธิ์  ชาวแหลง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายณรงค์ พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553  
         พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก นายสามารถ  สิทธิวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า โรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับงบประมาณจากมูลนิธิจิตอัมรินทร์ ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จำนวน 15 ล้านบาท  ในการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน แบบ สปช. 2/28 ทดแทนอาคารเรียน ป.1 ฉ นน. 008  ซึ่งได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา 41 ปี   โดยการประสานงานจากนายเทวินทร์  ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านโคกกระชาย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านนายบุญนำ เทียบฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระชาย
        โดยมีนางวาสนา  ธรรมราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ นายธนิตศักดิ์ ยุวระวีวัฒน์ ผู้แทนมูลนิธิจิตอัมรินทร์ และคณะ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน  ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©