ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การประชุมชี้แจงการประเมินความพร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 13 )
วันจันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความพร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตามในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในด้านภายภาพการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนได้จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีกำหนดการนิเทศโรงเรียนในสังกัดพร้อมกันในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563