ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เทียบระดับความสามารถตามกรอบ CEFR ประจำปี 2563
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 18 )
วันจันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  ดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เทียบระดับความสามารถตามกรอบ CEFR ประจำปี 2563  เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพรรณิการ์  สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©