ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : รับชมการถ่ายทอดสด เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนฯ
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 13 )
วันจันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.การกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เรื่อง "การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©