ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 13 )
วันจันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. นายนพดล  ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coach & Mentoring หลักสูตรสำหรับศึกษานิเทศก์  ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฯ ดังกล่าว


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©