ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 59 )
;วันอาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 โดยมีนางชลธิชา อุ่นเสียม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงานและดำเนินการชี้แจงฯ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.น่าน เขต 2 มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 71 ราย ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 3 ราย คงเหลือผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 68 ราย