ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การประชุมคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR การก่อสร้างค่ายลูกเสือ
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 40 )
วันศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR การก่อสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูพูคา สพป.น่าน เขต 2   โดยกำหนดให้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยจะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและสามารถลงนามจัดซื้อ จัดจ้างได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 
   
   
   
   
   


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©