ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการก่อสร้างค่ายลูกเสือ ครั้งที่ 1/2563
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 16 )
วันศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการก่อสร้างค่ายลูกเสือ ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมชมพูพูคา สพป.น่าน เขต 2 ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 5,141,400 บาท ประกอบด้วยดังนี้ ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง ก่อสร้างหอประชุม จำวน  1 หลัง และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง


 


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©