ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : พิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี รายด้าน ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 15 )
วันศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ทักษะวิชาการและการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี รายด้าน ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารจันทร์ผา สพป.น่าน เขต 2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน