ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคบ่าย
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 25 )
วันพุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของอำเภอปัว และอำเภอท่าวังผา ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งมีกำหนดการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียนฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ สพฐ.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยกำหนด เป็นนโยบายเร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” และได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา จัดทำโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น