ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเช้า
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 24 )
วันพุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอสองแคว  และอำเภอบ่อเกลือ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งมีกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนฯ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ สพฐ.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” และได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา จัดทำโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©