ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : สพป.น่าน เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาล
ข่าวโดย : นางนาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 103 )
วันพุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.น่าน เขต 2  นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส.  Big Cleaning Day กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการจัดสำนักงานให้สะอาด ร่มรื่น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ในการนี้ได้มีการนำกล่าว คำประกาศเจตนารมณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความตระหนักและเจตคติในการลดคัดแยกขยะ