ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : ปฐมนิเทศ และทำสัญญาจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 87 )
วันพุธ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้ปฐมนิเทศ และทำสัญญาจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ซึ่ง สพป.น่าน เขต 2 ได้รับจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 16 อัตรา เพื่อส่งตัวไปปฏิบัติการสอนโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ดังนี้ 
1.นายใหม่ ธนะวงศ์ โรงเรียนบ้านนาหนุน 1
2.นายสุทัศน์ ปานเรือง โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง)
3.นางปราณี สมสว่าง โรงเรียนไตรคามวิทยา
4.นางนิลาวรรณ วิชา โรงเรียนบ้านสบสาย
5.นางสาวกาญจนา ปันชู โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
6.นายอำนาจ แสนแสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
7.นางสุลักขณา พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฏร์รังสรรค์)
8.นายสุทน คำรังสี โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง
9.นางพิกุล วัดคำ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง
10.นายจำนง นิลคง โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
11.นายไสว ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านเสี้ยว
12.นางประนอม ระวิวรรณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
13.นายจำนง กะมะโน โรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคี
14.นางลำพิน ฮุ่งหวล โรงเรียนบ้านน้ำยาว
15.นายฉัตรมงคล การินทร์ โรงเรียนบ้านสบหนอง
16.นางสุทิน กุณรี โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรแชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©