ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : สพป.น่าน เขต 2 จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 176 )
วันจันทร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 โดยจัดการแข่งขันงานดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านร้อง โรงเรียนวรนคร โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำหรับวันนี้ (วันที่ 8 ตุลาคม 2561) รายการแข่งขันของเด็กพิเศษ จัดที่ โรงเรียนบ้านร้อง, การประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งเด็กพิเศษ จัดที่ สพป.น่าน เขต 2, การแข่งขันการวาดภาพด้วยโประแกรม Paint เด็กพิเศษ จัดที่ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ในการนี้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คณะครูผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ดังกล่าวด้วย