ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข่าวโดย : จงรักษ์ ปัญญาภู ( เข้าชม : 116 )
วันอังคาร ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายจรัส  ขนิษฐ์น้อย                รองผอ.สพป.น่าน เขต 2  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2                        นำโดย นายสุรินทร์ บัวงามน้อย รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  และบุคลากรของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2        จำนวน 55 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ     และการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2