ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ( เข้าชม : 118 )
วันเสาร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ในเขตอำเภอทุ่งช้าง , เชียงกลาง , บ่อเกลือ , เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสองแคว ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2