ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : สพป. ลำพูน เขต 2 ศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต แนวทางการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ( เข้าชม : 67 )
วันศุกร์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.30. น. นายสมัย  ธนะศรี  และนายประสิทธิ์  ชาวแหลง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต แนวทางการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2