ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการ สพท.น่าน เขต 2
ข่าวโดย : ผ่องผิว ( เข้าชม : 717 )
วันพุธ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook       ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ตรวจติดตามประเมินผลการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจังหวัดน่าน ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2552  วันที่ 17 สิงหาคม 2552  ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเรียน ฟรี 15 ปี และโรงเรียน 3 Dโรงเรียนชายแดน(โรงเรียนดีบนดอย) โรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สพท.น่าน เขต 2  วันที่ 18 สิงหาคม 2552 รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานเรียน ฟรี 15 ปี และโรงเรียน 3 D จาก สพท.น่าน เขต 1,2  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยการอาชีพปัว วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน และตรวจติดตามผลการดำเนินงานเรียน ฟรี 15 ปี ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพท.น่าน เขต 2 และโรงเรียน 3 Dโรงเรียนต้นแบบขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านป่าหัด อำเภอปัว สพท.น่าน เขต 2

   


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©