ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : ประเมินผู้บริหารโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์และจบช่วงชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ( เข้าชม : 591 )
วันศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookวันที่  14  มีนาคม 2556  นายสมัย ธนะศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณิการ์  สุทธหลวง  ศึกษานิเทศก์   ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเขตพื้นที่ให้ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ  โดยได้ทำการประเมินผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนห้วยโก๋น  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จำนวน  1  โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)  นอกจากนี้ได้ประเมินการจบช่วงชั้นปฐมวัยและสรุปผลประเมินการอ่าน การเขียน ชั้นป.2 – ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

 

ภาพประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 

ภาพประเมินการจบช่วงชั้นปฐมวัยและสรุปผลประเมินการอ่าน การเขียน ชั้นป.2 – ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวแชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©