ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : สพป.น่าน เขต 2 เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ( เข้าชม : 1485 )
วันเสาร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมจัดผู้ถูกเกลี่ยอัตรากำลังไปปฏิบัติงานในโรงเรียนใหม่ ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
     ในการเกลี่ยอัตรากำลังครั้งนี้ มีพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ที่ถูกเกลี่ย จำนวน 27 ราย มีตำแหน่งว่างที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 32 โรงเรียน ผลการเกลี่ยอัตรากำลัง นายศุภชัย กวาวสาย โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ไปโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น นางสาวไพลิน ปินตา โรงเรียนมณีพฤกษ์ ไปโรงเรียนบ้านชี นายเสกสรร ปัญญฟู โรงเรียนมณีพฤกษ์ ไปโรงเรียนบ้านหนอง นายอำนาจ ไทยป้อม โรงเรียนไตรคามวิทยา ไปโรงเรียนธาราบรรพต นางปัณฑ์ณัฐ วุฒิสุขสว่าง โรงเรียนบ้านสบกอน ไปโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย นางสาววิไลลักษณ์ ชาวแหลง โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา ไปโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา นายเสกสรร ลำคำ โรงเรียนบ้านกอกจูน ไปโรงเรียนแสนทองวิทยา นายปิยะพล จิตอารี โรงเรียนบ้านนาขวาง ไปโรงเรียนแสนทองวิทยา นายวีระเดช เตชะนันท์ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ไปโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นางสาวสุภัค จิตบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ไปโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน นายเอกชัย ปิจดี โรงเรียนวรนคร ไปโรงเรียนบ้านปง นางรักชณู อุดทา โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ไปโรงเรียนริม-ป่าคาฯ นางรัตภาวรรณ คณิตชานันท์ โรงเรียนวรนคร ไปโรงเรียนบ้านยู้ นายสัณหณัฐ ปิมปา โรงเรียนศรีสระวงค์ ไปโรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 นายพงศกร ปัตถมสิงหไชย โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ไปโรงเรียนบ้านแพะกลาง นางสาวเหมือนนภา เตชนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ไปโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง นางสาวกัลยาณี จิณะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 นายอุเทน เขื่อนเมือง โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ไปโรเรียนบ้านสบมาง นายจิระพันธ์ นุกาศ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ไปโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง นายสรายุทธ วีระวงศ์ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ไปโรงเรียนบ้านบ่อหยวก นางนราวรรณ ด่านผาทอง โรงเรียนไตรประชาวิทยา ไปโรงเรียนบ้านน้ำยาว นายวีรณัฐ ทนะวัง โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ไปโรงเรียนบ้านส้าน นายรชตะ ธนพธรรัชต์ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ไปโรงเรียนบ้านปราค์ นายอเนก ระลึก โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ไปโรงเรียนบ้านยอด นางสาวนัยนา อุทธิคม โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ไปโรงเรียนบ้านผาหลัก นางสาวธิดาพร ลือยศ โรงเรียนตชด.ผบ.ลส. ไปโรงเรียนบ้านสองแคว นายธนสรรธน์ ไชยคำ โรงเรียนบ้านปางแก ไปโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©