ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้ระบบงานเกษตรในโรงเรียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ( เข้าชม : 842 )
วันศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook      โรงเรียนบ้านบ่อหลวงได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ระบบงานเกษตรในโรงเรียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฝึกอบรม “Youth Training Camp” ในการนี้ได้จัดพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการฯ นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนายชัยวิทย์ ธรรมสละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
       ในวันนี้ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จำนวน 330 คน ในสังกัดอำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสองแคว มาเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ 7 สถานี ดังนี้
              1. สถานีกิจกรรมระบบงานเกษตรโรงเรียนเรียนรู้เรื่อง ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช หม่อนไหม ปศุสัตว์และประมง
              2. สถานีกิจกรรมระบบงานเมนูอาหารกลางวันนักเรียน ชมตัวอย่างห้องครัวสะอาด เมนูอาหารที่มีโภชนาการดี
              3. สถานีกิจกรรมสหกรณืนักเรียนในโรงเรียน ชมระบบการผ่านบัญชีสหกรณ์ ความรู้เรื่องสหกรณ์และการออม
              4. สถานีกิจกรรมระบบงานเกษตรสารนิเทศ ชมมุมเกษตรสารนิเทศ ด้านสื่อ IT สิ่งตีพิมพ์ และเกมส์
              5. สถานีระบบงานครอบครัวผาสุข กรณีตัวอย่าง
              6. สถานีระบบงานเครือข่ายชุมชนรอบโรงเรียน ชมโครงงานของนักเรียน การเกษตรแปรรูป
              7. สถานีเศรษฐกิจการเกษตร การสร้างรายได้จากกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน การปันผลกำไร
              ภาพ/ข่าว โดย โรงเรียนบ้านบ่อหลวง


       


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©