หัวข้อข่าว ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2559 [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 28 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 165
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 28 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 174
)
  
หัวข้อข่าว รับการประเมินส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสุมด [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 26 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 299
)
  
หัวข้อข่าว พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2559 [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 25 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 239
)
  
หัวข้อข่าว เตรียมความพร้อมในการอบรม CEFR [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 25 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 290
)
  
หัวข้อข่าว อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 22 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 284
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 17 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 439
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ปีการศึกษา 2558 [ข่าวโดย : ปาลิกา คำวรรณ์ ]
Post เมื่อ : 16 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 332
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประยุกต์และบูรณาการ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 15 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 200
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาอัตรากำลัง ระยะที่ 4 [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 15 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 254
)
  
หัวข้อข่าว อบรมปฏิบัติการจัดทำโครงงานคุณธรรม [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 14 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 306
)
  
หัวข้อข่าว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 12 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 281
)
  
หัวข้อข่าว เตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 10 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 328
)
  
หัวข้อข่าว การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 4 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 281
)
  
หัวข้อข่าว นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา yc เพื่อนที่แสนดีของทุกคน [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 31 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 275
)
  
หัวข้อข่าว พิจารณาจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 201
)
  
หัวข้อข่าว พัฒนาความเข้มแข็งให้กับนักเรียน [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 251
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในร่างกาย [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 349
)
  
หัวข้อข่าว ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 206
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์หนังสือทำมือสื่อรัก รักการอ่าน [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 27 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 358
)
หน้าที่ <- 14/99 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©