หัวข้อข่าว ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 6 / ต.ค. / 2558 (อ่าน : 389
)
  
หัวข้อข่าว พัฒนาศักยภาพบุคลากร [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 2 / ต.ค. / 2558 (อ่าน : 510
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 30 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 436
)
  
หัวข้อข่าว คุรุมุทิตา วันทรงคุณค่าที่ภาคภูมิ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 30 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 561
)
  
หัวข้อข่าว ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 10/2558 [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 626
)
  
หัวข้อข่าว การสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.6) [ข่าวโดย : นายชัชวาล รติเพ็ญโกศล ]
Post เมื่อ : 25 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 1287
)
  
หัวข้อข่าว สพป.น่าน เขต 2 ประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ปีงบ 59 [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 18 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 219
)
  
หัวข้อข่าว รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ภาคเหนือ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 16 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 425
)
  
หัวข้อข่าว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 16 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 1129
)
  
หัวข้อข่าว อบรมอังกฤษเพื่ออาชีพ [ข่าวโดย : สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 225
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานชุมนุม 104 ปี การลูกเสือไทยฯ [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 858
)
  
หัวข้อข่าว อบรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLIT) [ข่าวโดย : webmaster ]
Post เมื่อ : 11 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 260
)
  
หัวข้อข่าว สพป.น่าน เขต 2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน [ข่าวโดย : บัววรรณ์ ยะสุข ]
Post เมื่อ : 8 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 853
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 8 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 894
)
  
หัวข้อข่าว ขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 4 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 290
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 4 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 620
)
  
หัวข้อข่าว เตรียมการจัดงานเกษียณ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 3 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 229
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 3 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 14138
)
  
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปี การลูกเสือไทย ต้านภัยยาเสพติดฯ [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 2 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 780
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 โรงเรียนบ้านสองแคว [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 2 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 674
)
หน้าที่ <- 14/115 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©