หัวข้อข่าว ร่วมประชุมสัมมนา เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูนักเรียน [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 11 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 261
)
  
หัวข้อข่าว สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการนักเรียน สพป.น่าน เขต 2 [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 10 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 554
)
  
หัวข้อข่าว เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมให้กำลังใจ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 10 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 272
)
  
หัวข้อข่าว เตรียมการจัดสอบครูผู้ช่วย [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 7 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 477
)
  
หัวข้อข่าว “ปรางค์ปริทัศน์ 56” [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 216
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 5 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 173
)
  
หัวข้อข่าว การปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีศรีตำบล [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 259
)
  
หัวข้อข่าว การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. [ข่าวโดย : webmaster ]
Post เมื่อ : 27 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 255
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมเตรียมการรับเสด็จ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 27 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 177
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 27 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 232
)
  
หัวข้อข่าว ขอเชิญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 26 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 148
)
  
หัวข้อข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน สพป.น่าน เขต 2 [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 26 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 182
)
  
หัวข้อข่าว คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.น่าน เขต 2 นิเทศโรงเรียน [ข่าวโดย : ภิญญาพัชญ์ ]
Post เมื่อ : 26 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 148
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ข่าวโดย : สิริลักษณ์ ชาวแหลง ]
Post เมื่อ : 25 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 146
)
  
หัวข้อข่าว ผลงานนักเรียน สพป.น่าน เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 25 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 7899
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจเยี่ยมสนามสอบ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 25 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 119
)
  
หัวข้อข่าว ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และ LAS สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าวังผา [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 24 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 179
)
  
หัวข้อข่าว โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าน่านและหมอกควัน 2 แผ่นดิน [ข่าวโดย : webmaster ]
Post เมื่อ : 24 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 137
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 192
)
  
หัวข้อข่าว สพป.น่าน เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการผู้แทนศูนย์สอบ NT [ข่าวโดย : นายอาเช่ย์ จันสา ]
Post เมื่อ : 21 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 101
)
หน้าที่ <- 14/93 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©