หัวข้อข่าว การประชุมสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและและอบายมุข ประจำปี 2559 [ข่าวโดย : จักรกริช จิตมโนวรรณ ]
Post เมื่อ : 7 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 46
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมโครงการอบรมขยายผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT )ให้กับโรงเรียนในสังกัด [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 4 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 102
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมการจัดทำงบประมาณ งบดำเนินการ งบประมาณปี พ.ศ.2561 [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 3 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 96
)
  
หัวข้อข่าว ต้อนรับครูผู้ช่วย สังกัด สพป.น่านเขต 2 [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 2 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 209
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมโครงการอบรมขยายผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT )ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 2 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 98
)
  
หัวข้อข่าว ต้อนรับ สพป.ลำปางเขต 3 [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 31 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 137
)
  
หัวข้อข่าว นิทรรศการการจัดการศึกษา 45 โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่าน [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 31 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 107
)
  
หัวข้อข่าว พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาบพิตร ณ วัดภูเก็ต [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 77
)
  
หัวข้อข่าว พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ [ข่าวโดย : นายจักรกริช จิตมโนวรรณ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 266
)
  
หัวข้อข่าว สพป.น่านเขต 2 รับโล่และเกียรติบัตร โครงการรักษ์ภาษาไทย [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 83
)
  
หัวข้อข่าว พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 59
)
  
หัวข้อข่าว พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 51
)
  
หัวข้อข่าว อบรมโครงการเขตสุจริต [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 26 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 54
)
  
หัวข้อข่าว มอบบ้านให้นักเรียน โรงเรียนแสนทองวิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 25 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 89
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมสัมมนาคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนภาษาไทย [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 24 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 97
)
  
หัวข้อข่าว โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการบริหารงบประมาณสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน [ข่าวโดย : รัตนา หลวงจันทร์ ]
Post เมื่อ : 19 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 133
)
  
หัวข้อข่าว โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 17 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 187
)
  
หัวข้อข่าว ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 75
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดของนักเรียน [ข่าวโดย : นายชัชวาล รติเพ็ญโกศล ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 109
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมปฏิบัติการสร้างสื่อเพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแบบ STEM ระดับปฐมวัย [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 80
)
หน้าที่ <- 14/131 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©