หัวข้อข่าว การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 20 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 226
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมพิจารณาทบทวนจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 17 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 119
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับโรงเรียน [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 17 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 60
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 57
)
  
หัวข้อข่าว หน่วยตรวจสอบภายในได้ออกตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 63
)
  
หัวข้อข่าว พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 15 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 102
)
  
หัวข้อข่าว หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 15 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 172
)
  
หัวข้อข่าว สพป. น่าน เขต 2 ร่วมชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 15 พฤศจิกายน 2560 [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 15 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 67
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินรางวัลคุรุสภา นางคะนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 14 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 242
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต2 [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 14 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 49
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเ\\\"โรงเรียนดีใกล้บ้าน\\\" (แม่เหล็ก) [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 13 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 45
)
  
หัวข้อข่าว การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 11 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 142
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมครูเครือข่ายแกนนำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 10 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 150
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 9 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 49
)
  
หัวข้อข่าว ร่วมรับชมรายการ \\\\\\\"พุธเช้า ข่าว สพฐ.\\\\\\\" ครั้งที่ 4 [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 8 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 68
)
  
หัวข้อข่าว ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยระบบออนไลน์ [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 7 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 124
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ITA) [ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ]
Post เมื่อ : 7 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 97
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูฯ [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 1 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 220
)
  
หัวข้อข่าว สพป. น่าน เขต 2 ร่วมชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 1 พฤศจิกายน 2560 [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 1 / พ.ย. / 2560 (อ่าน : 62
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมการกลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ สพป.น่าน เขต 2 [ข่าวโดย : รุจิรา ขาคำ ]
Post เมื่อ : 31 / ต.ค. / 2560 (อ่าน : 161
)
หน้าที่ <- 14/135 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©