หัวข้อข่าว ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 8 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 882
)
  
หัวข้อข่าว ขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 4 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 287
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 ณ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 4 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 611
)
  
หัวข้อข่าว เตรียมการจัดงานเกษียณ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 3 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 226
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 3 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 14111
)
  
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดงานชุมนุมลูกเสือ 104 ปี การลูกเสือไทย ต้านภัยยาเสพติดฯ [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 2 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 763
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 โรงเรียนบ้านสองแคว [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 2 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 663
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุม 104 ปี การลูกเสือไทยฯ [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 1 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 574
)
  
หัวข้อข่าว วันอาเซียน (ASEAN Day) [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 31 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 237
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLIT) [ข่าวโดย : webmaster ]
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 378
)
  
หัวข้อข่าว สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษา สพฐ.ติดตามข้อมูลการอ่าน การเขียน น่าน เขต 2 [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 29 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 238
)
  
หัวข้อข่าว มอบแบดจ์\"ลูกเสือดี ลูกเสือน่าน 2\" โรงเรียนบ้านปางแก [ข่าวโดย : สุทธิกานต์ ตนภู ]
Post เมื่อ : 27 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 645
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินผลการปฏฺิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าค้ำและโรงเรียนบ้านหนองบัว [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 26 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 170
)
  
หัวข้อข่าว อบรมวิทยากรแกนนำ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLIT) [ข่าวโดย : webmaster ]
Post เมื่อ : 25 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 552
)
  
หัวข้อข่าว ผู้บริหารพะเยา ๒ ศึกษาดูงานผลสัมฤทธิ์สูงโรงเรียนบ้านน้ำคา [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 22 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 277
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปี 2558 [ข่าวโดย : นายชัชวาล รติเพ็ญโกศล ]
Post เมื่อ : 21 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 582
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านสบขุ่น [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 20 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 289
)
  
หัวข้อข่าว ทำบุญอาคารโรงเรียนบ้านสบขุ่น [ข่าวโดย : สดศรี สุทธการ ]
Post เมื่อ : 20 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 215
)
  
หัวข้อข่าว อบรมเชิงปฏิบัติการ\\\\\\\" นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะครูใจดี\\\\\\\" [ข่าวโดย : นายชัชวาล รติเพ็ญโกศล ]
Post เมื่อ : 17 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 2325
)
  
หัวข้อข่าว ต้อนรับบุคลากรใหม่ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 17 / ส.ค. / 2558 (อ่าน : 558
)
หน้าที่ <- 14/114 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©