ภาพข่าวน่าน2
©
โครงการปันน้ำใจให้น้องน่าน 2
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 84
)
ภาพข่าวน่าน2
© รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2563
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 21 )
ภาพข่าวน่าน2
© ออกนิเทศและตรวจราชการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 41 )
ภาพข่าวน่าน2
© การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 56 )

ภาพข่าวน่าน2

© พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2563 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 1 )

ภาพข่าวน่าน2

© ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ส ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 1 )

ภาพข่าวน่าน2

© ตรวจราชการโรงเรียนบ้านท่าค้ำ (ไตรราษฎร์บำรุง) (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 1 )

ภาพข่าวน่าน2

© การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 2 )