ภาพข่าวน่าน2
© คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนของ สพป. น่าน เขต 2
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 27 )
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ข่าวโดย นางนาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 24 )
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่านเขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562
(ข่าวโดย นางนาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 15 )

ภาพข่าวน่าน2

© คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนของ สพป.น่าน เขต 2 (ข่าวโดย นางนาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 7 )

ภาพข่าวน่าน2

© เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 4 (ข่าวโดย นางนาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 6 )

ภาพข่าวน่าน2

© สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2562 (ข่าวโดย นางนาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 6 )

ภาพข่าวน่าน2

© คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนของ สพป.น่าน เขต 2 (ข่าวโดย นางนาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 4 )