ภาพข่าวน่าน2
©
สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
[ข่าวโดย: รุจิรา ขาคำ ]
(อ่าน : 55
)
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 49 )
ภาพข่าวน่าน2
© \\\"พุธเช้า ข่าวสพฐ.\\\" ครั้งที่ 1/2561
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 42 )
ภาพข่าวน่าน2
© ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อลดความเลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1/2561
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 38 )

ภาพข่าวน่าน2

© วางหรีดเคารพศพนายศัตยา แสนทรงสิริ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 51 )

ภาพข่าวน่าน2

© รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรทราชกุมารี ณ สนามบินน่านนคร (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 44 )

ภาพข่าวน่าน2

© งานวันครู ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 49 )

ภาพข่าวน่าน2

© อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 31 )