ภาพข่าวน่าน2
©
ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 110
)
ภาพข่าวน่าน2
© ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2561
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 40 )
ภาพข่าวน่าน2
© ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2
(ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )(อ่าน : 59 )
ภาพข่าวน่าน2
© ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
(ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )(อ่าน : 62 )

ภาพข่าวน่าน2

© สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ \"พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2561 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 4 )

ภาพข่าวน่าน2

© ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างฯ (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 53 )

ภาพข่าวน่าน2

© อบรมระบบฐานข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 9 )

ภาพข่าวน่าน2

© เลขธิการ กพฐ. ติดตามงานก่อสร้าง ณ โรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 24 )