ภาพข่าวน่าน2
©
ประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
[ข่าวโดย: รุจิรา ขาคำ ]
(อ่าน : 62
)
ภาพข่าวน่าน2
© การประชุมพิจารณาเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 49 )
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต2 แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 41 )
ภาพข่าวน่าน2
© การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 68 )

ภาพข่าวน่าน2

© กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ในโรงเรียนเขตพื้นที่ของจังหวัดน่าน (ข่าวโดย จักรกริช จิตมโนวรรณ )
(อ่าน : 14 )

ภาพข่าวน่าน2

© พิธีสวดพระอภิธรรศพ นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาง (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 112 )

ภาพข่าวน่าน2

© พิธีรดน้ำศพ นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาง (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 82 )

ภาพข่าวน่าน2

© โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 58 )