ภาพข่าวน่าน2
©
เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 71
)
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
(ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )(อ่าน : 29 )
ภาพข่าวน่าน2
© การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 2/2561
(ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )(อ่าน : 14 )
ภาพข่าวน่าน2
© พิธีมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )(อ่าน : 29 )

ภาพข่าวน่าน2

© อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 29 )

ภาพข่าวน่าน2

© การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ประถมศึกษา) จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 40 )

ภาพข่าวน่าน2

© ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 44 )

ภาพข่าวน่าน2

© พิธีเปิดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ รุ่นที่ 4 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 23 )