ภาพข่าวน่าน2
©
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 55
)
ภาพข่าวน่าน2
© การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 76 )
ภาพข่าวน่าน2
© การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 59 )
ภาพข่าวน่าน2
© ประชุมเครือข่ายความร่วมมือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล (DLTV)
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 37 )

ภาพข่าวน่าน2

© ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพท. ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 0 )

ภาพข่าวน่าน2

© คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศติดตามฯ โรงเรียนในสังกัด (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 3 )

ภาพข่าวน่าน2

© คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 18 )

ภาพข่าวน่าน2

© ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปรเทศ การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 18 )