ภาพข่าวน่าน2
©
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารจันทน์ผา สพป.น่าน เขต 2
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 117
)
ภาพข่าวน่าน2
© ออกตรวจราชการโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 57 )
ภาพข่าวน่าน2
© การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิการเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 74 )
ภาพข่าวน่าน2
© พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนภูเกลือใต้
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 96 )

ภาพข่าวน่าน2

© ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2562 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 0 )

ภาพข่าวน่าน2

© ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 4 )

ภาพข่าวน่าน2

© ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 4 )

ภาพข่าวน่าน2

© จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 8 )