ภาพข่าวน่าน2
©
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 9
)
ภาพข่าวน่าน2
© การอบรมครูภาษาอังกฤษ Active Learning
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 8 )
ภาพข่าวน่าน2
© ออกตรวจราชการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 39 )
ภาพข่าวน่าน2
© ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 10 )

ภาพข่าวน่าน2

© รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2562 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 10 )

ภาพข่าวน่าน2

© ออกนิเทศบูรณาการ กลุ่มงอบปอน (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 15 )

ภาพข่าวน่าน2

© ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 29 )

ภาพข่าวน่าน2

© งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 10 )