ภาพข่าวน่าน2
©
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 92
)
ภาพข่าวน่าน2
© การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning วิชาภาษาอังกฤษ
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 44 )
ภาพข่าวน่าน2
© โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล ”
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 36 )
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2562
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 29 )

ภาพข่าวน่าน2

© ร่วมรับฟังการชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 0 )

ภาพข่าวน่าน2

© ข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 0 )

ภาพข่าวน่าน2

© ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 0 )

ภาพข่าวน่าน2

© เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 3 )