ภาพข่าวน่าน2
©
อบรมเชิงปฏิบัติ ระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 114
)
ภาพข่าวน่าน2
© การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำนวัตกรรมและคู่มือการจัดค่ายแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้
(ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )(อ่าน : 96 )
ภาพข่าวน่าน2
© ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และ DLIT
(ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )(อ่าน : 77 )
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34\\\"
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 32 )

ภาพข่าวน่าน2

© รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2561 (ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )
(อ่าน : 10 )

ภาพข่าวน่าน2

© เปิด“ค่ายพุทธบุตร” และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ณ ร.ร. บ้านบ่อหยวก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 17 )

ภาพข่าวน่าน2

© ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลำปาง เขต 3 (ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )
(อ่าน : 40 )

ภาพข่าวน่าน2

© ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเขตตรวจราชการที่ 16 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 32 )