ภาพข่าวน่าน2
©
นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาดูงาน สพป.น่าน เขต 2
[ข่าวโดย: รุจิรา ขาคำ ]
(อ่าน : 30
)
ภาพข่าวน่าน2
© กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ในโรงเรียนเขตพื้นที่ของจังหวัดน่าน
(ข่าวโดย จักรกริช จิตมโนวรรณ )(อ่าน : 40 )
ภาพข่าวน่าน2
© การประชุมพิจารณาเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 61 )
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต2 แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 52 )

ภาพข่าวน่าน2

© พิธีสวดพระอภิธรรศพ นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาง (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 144 )

ภาพข่าวน่าน2

© พิธีรดน้ำศพ นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝาง (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 106 )

ภาพข่าวน่าน2

© ประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 74 )

ภาพข่าวน่าน2

© การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 83 )