[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผอ.พบเพื่อนครูฉบับที่ 12 ความเคลื่อนไหว : การปรับโครงสร้างเพื่อบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
ชัชชัย ทับทิมอ่อน


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
พุธ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

  ความเคลื่อนไหว : การปรับโครงสร้างเพื่อบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดีครับผู้บริหารและเพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน

          พบกันช่วงนี้มีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารและเพื่อนครูต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากมาย   จากการที่ คสช. ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเพื่อบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนั้น จึงมีเสียงสะท้อนกลับมาเป็นคำถามที่สงสัยอยากได้คำตอบ เพื่อนครูหลายท่านยังมีความกังวลต่างก็วิพากษ์ วิจารณ์ไปต่างๆนานา ว่าเขตพื้นที่การศึกษาจะยุบเขตหรือไม่  หรือหลายคนเตรียมตัวที่จะไปอยู่จังหวัด และแนวทางการดำเนินงานต่างๆเช่น การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนวิทยฐานะ จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ทางเขตพื้นที่ก็มีความเป็นห่วงเพื่อนครูในสังกัดของเรา เพราะเมื่อใดก็ตามเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบตามมา ผอ.พบเพื่อนครูครั้งนี้ ผมนายสมัย  ธนะศรี  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2  ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ให้ทำความเข้าใจกับเพื่อนครูถึงประเด็นที่ยังสับสนของเพื่อนครู ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับเพื่อนครูในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและดำเนินงานต่อเนื่อง  ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ    ก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคตามคำสั่ง คสช. ถึงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงานดังกล่าวคลิกติดตามได้ครับ http://www.moe.go.th/websm/2016/mar/135.htmlและได้ประชุมชี้แจงให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา http://www.moe.go.th/websm/2016/mar/136.html   และล่าสุดได้ฝากเน้นย้ำกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง   เพื่อเกิดความเข้าใจและร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิรูปการศึกษา ให้ก้าวต่อไป ผมจึงขอนำเสนอเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจใน 4 ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ ครับ
        1. ประเด็นที่มีความคลาดเคลื่อนและการสร้างความกังวลใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

          จากข้อมูลในแหล่งต่างๆ ที่มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูที่จะต้องโอนไปอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), การเปลี่ยนตำแหน่งครูเป็นพนักงานราชการ, จะไม่มีเงินวิทยฐานะ, ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ, ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็จะถูกยุบให้เหลือจังหวัดละเขต, จะมีผู้มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด, กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิมอาจกลับเข้ามารับตำแหน่งอีก, ผู้บริหารโรงเรียนจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.), การยุบคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.), ยกเลิกโครงการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค.), ในอนาคตรัฐจะจัดการศึกษาโดยใช้คูปอง และจะมีโรงเรียนเอกชนเกิดขึ้นในทุกตำบล นั้น

             เรื่องดังกล่าวท่านรัฐมนตรี รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำว่าไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น จึงขอให้ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าได้หลงเชื่อหรือตื่นตระหนก และอย่าได้กังวลใจใดๆ เพราะขณะนี้ครูและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังคงอยู่ โดยมีตำแหน่งและสถานะเหมือนเดิม รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ สกสค.เช่นกัน ในส่วนของการประเมินผู้บริหารโรงเรียนนั้น ยังคงอยู่ในอำนาจบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับชั้น ได้แก่ ศึกษาธิการภาคเป็นผู้ประเมินศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประเมินผู้บริหารโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินครู      นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีการบิดเบือนข้อมูลว่ายังไม่มีความเหมาะสมทางวิชาการและไม่มีประสบการณ์ด้านการศึกษานั้น เชื่อว่าด้วยอำนาจหน้าที่ที่ระบุในคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการการศึกษาในแต่ละจังหวัดในรูปแบบขององค์คณะบุคคล ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดในยุคนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้บทบาทของตนเอง และรู้ปัญหาจุดอ่อนในพื้นที่เป็นอย่างดี ย่อมจะช่วยบูรณาการงานด้านการศึกษาทุกส่วนในจังหวัดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ามาช่วยงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจะพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

    2. ข้อเสนอแนะของนักวิชาการและนักการเมือง

          ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายประเด็น เช่น การปฏิรูปครั้งนี้เป็นแบบกลับหัวกลับหาง ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำ, ไม่มีการกระจายอำนาจไปสู่โรงเรียน, มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยแอพพลิเคชั่นแบบหลงทิศทาง, มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีบ่อยครั้ง, เด็กได้อะไรจากการปรับระบบบริหารราชการในภูมิภาค เป็นต้น   ในส่วนนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ชี้แจงดังนี้ครับ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะหลุดออกจากวังวนเดิม เพื่อเดินหน้าปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในเรื่องของครูถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูป และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูอย่างแน่นอน เพราะทำให้การเกลี่ยครูและการบรรจุแต่งตั้งในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถใช้บัญชีครูและผู้บริหารในการบรรจุแต่งตั้งในพื้นที่ขาดแคลนได้อย่างคล่องตัว โรงเรียนได้ครูที่ตรงกับความต้องการ ทำให้มีครูครบชั้นเรียน มีครูสอนตรงวิชาเอกและครูมีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยตรง นอกจากนี้ระบบการบริหารราชการใหม่ ได้มีการกระจายอำนาจไปยังระดับจังหวัด ซึ่งมีจำนวนผู้เกี่ยวข้องมากขึ้นกว่าเดิมด้วย ส่วนจะกระจายอำนาจไปยังโรงเรียนได้อย่างไรนั้น จะใช้แนวทางด้านความพร้อมเป็นตัวกำหนด หากโรงเรียนใดพร้อมก่อนก็จะกระจายอำนาจไปให้ แต่จะไม่ใช้ปัจจัยด้านเวลามาเป็นตัวกำหนด
             ส่วนการใช้แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ หรือ
Echo English นั้น ออกแบบมาเพื่อใช้ฝึกภาษาอังกฤษแก่ประชาชนทั่วไปให้ง่ายต่อการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คำศัพท์หรือประโยคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS แต่ในส่วนของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ยังคงสอนโดยครูตามปกติ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนส่งเสริมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และมีการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 350 คน โดยวิทยากรจากต่างประเทศ 30 คน และจะขยายผลต่อเนื่องให้มีการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวน 3,000 คนภายในปี 2559 ด้วย

          3. การขับเคลื่อนการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค

          ในเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานในระดับภูมิภาค  หลายส่วน ดังนี้ครับ

     - จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งของ กศจ.

     - จัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลในศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เร่งดำเนินการจัดทำ เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อไปในทุกระดับ

      - จัดทำตัวชี้วัด (KPI) เพื่อประเมินการทำงานในทุกระดับ ตั้งแต่ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนในระดับเล็ก-กลาง-ใหญ่-ใหญ่มาก ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้วย

       - การออกคำสั่งให้ อ.ก.ค.ศ.หน่วยงานอื่นๆ ทำหน้าที่เช่นเดิมทุกประการ ยกเว้น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ยุบไปเท่านั้น

        - ประชุมหารือกับสำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร. เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในระดับภาคและจังหวัด จากนั้นจะออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดด้วย

         - การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ  หากเป็นการย้ายในสังกัด สพป. ให้เป็นไปตามเดิมคือ สพป.พิจารณาย้ายภายในจังหวัด ส่วนสังกัด สพม. หากย้ายภายในจังหวัดให้ กศจ.พิจารณาอนุมัติ แต่หากย้ายข้ามเขตจังหวัด ให้ สพม. พิจารณาคัดเลือกรายชื่อ แล้วเสนอขึ้นมาให้ส่วนกลางอนุมัติ

         - การสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์การสอบต่างๆ ที่ได้ประกาศไปแล้ว ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมในการสอบทุกประการ จึงย้ำว่าผู้เข้าสอบไม่ต้องกังวล

         - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งนี้ อาจจะดูเหมือนทำให้สายการบังคับบัญชายาวขึ้น แต่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริหารงาน ซึ่งหลักการสำคัญของกฎหมายใดๆ ที่ออกมาใหม่ คือ จะไม่ให้คนเดิมเสียสิทธิ์

    4. ฝากสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน

        ในประเด็นนี้ ท่านรมว.ศึกษาธิการ ได้ฝากให้สื่อมวลชนช่วยเป็นแรงสนับสนุนในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ประชาชนและสังคมได้รับรู้ โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลใจหรือหลงเชื่อข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากคนบางกลุ่ม ซึ่งท่านพร้อมยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอและข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษา แต่หากเป็นข้อมูลที่ไม่สร้างสรรค์หรือมีเจตนาสร้างความเคลื่อนไหวใดๆ ท่านก็บอกว่าอย่าได้ทำ แต่ขอให้มาช่วยกันทำงาน ช่วยกันปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้า

          โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลและขับเคลื่อนการทำงานในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และสายด่วน 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนครูทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้นะครับ

           และในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน  2559  เวลา 09.30  น. ที่ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมทางไกล (VDO  Conferrence)  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  ผมจึงอยากให้เพื่อนครูทุกท่านได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาครั้งนี้พร้อมกันครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/websm/2016/mar/143.html

            พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
                    


อ่าน : 1535
 


ชื่อ : hyhMs   
ไอพี :
211.72.118.101

comment : 1
ข้อความ
Ugg Outlet Online Store
Moncler Outlet Store
ADIDAS NMD SALE ON LINE
Cheap Michael Kors
christian louboutin outlet
Pandora Store Sale
Ray Ban Sunglasses Online
Jordan Sneakers For Sale
Discount Air Max
vans shoe store
Ray ban sale online
Uggs Pas Cher Soldes
nike sb stefan janoski
chaussure basket homme
Nike Air Huarache For Sale
Air Max Sneakers
Doudoune Moncler Site Officiel
Canada goose dam
Nike Zapatos
Air Nike
UGG BOOTS FOR WOMEN
Boost Yeezy Sale On Line
Adidas Superstar Sale Online
nike shoes
moncler jacket sale
Nike Air Max Goedkoop
Nike Shoes Discount Marketplace
womens nike air max
louboutin heels
zapatillas nike baratas
Air Jordan Retro Sale
reebok running shoes
huarache sneakers
Original Ugg Boots
newest lebron shoes
toms sale
Nike Air 90
nike mercurial soccer cleats
Air Max 90
Yeezy Men
Jordan Shoes Air
cheap nike air max
Yeezy Black
Jordan Schoenen
Adidas Shoes Discount Marketplace
Adidas Originals Superstar
Nike Online Store
nike tn pas cher
nike air max running shoes
Ray-Ban Official Discounted Site
pandora jewelry store
Yeezy Boost Sale Online
abercrombie and fitch store
toms shoes outlet
hogan scontate
Air Max Pas Cher
suivre un envoi
chaussure Nike homme
Canada Goose Outlet
Moncler Outlet Online
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
pandora beads
Nike Factory Store
Jordan Store
Soccer Boots Outlet nike
scarpe hogan outlet
Hugo Boss Sale
Nike Air Max Cheap
Michael Kors
Ugg boots Sale
Nike Shox discount Sale
nike air jordan pas cher
23 IS BACK Store
coach factory outlet online
Pandora Store
Ugg Pas Cher Femme
Canada Goose Outlet
Boutique Ugg
Timberland Outlet
goedkope nike air max
adidas store
Nike Shoes Sale Store
Moncler Sale
Uggs For Cheap
Hogan Outlet
Nike Air Pas Cher
nike sportschuhe
Descuentos Nike
Cheap Michael Kors Tote Bag
ugg clearance
uggs outlet
Nike Air Women
Oakley Sunglasses Cheap
Nike Store
The official UGG
Adidas Originals Stan Smith
Michael Kors Handbags Discount
nfl store
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
pandora outlet store
Ugg Pas Cher En France
Michael Kors Outlet
Adidas Neo Discount Sale
ugg store
Air Max Kopen
fitflops sale uk
nike air
moncler outlet
retro jordans for cheap
Yeezy Shoes Discount Marketplace
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Toms Outlet Online
religion store
new jordan releases
adidas outlet
chaussures nike pas cher
Doudoune Moncler Pas Cher
zapatilla adidas
Canada Goose Womens Coats
Air max dam
cheap uggs for women
billige nike sko
Nike Air Jordan 11
Negozi Pandora
uggs for women
canada goose jackets on sale
ugg factory outlet
Nike Air Sneakers
cheap uggs
nike sneakers
Nike Roshe Run Sale
Adidas Superstar
nike jordan shoes
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
nike joggesko
Kobe Shoes Nike
botas de futbol
Pandora Official Website
Vans Black Sneakers
air force one pas cher
zapatillas running
Nike Soccer Cleats Boots
scarpe nike
Nike Shox Cheap
new pandora charms
new yeezy shoes
TOMS SHOES OUTLET
günstige nike schuhe
nike schuhe günstig
prada outlet
Moncler Jackets Discount Marketplace
Boty Nike Air
zapatos de futbol nike
Air Max Femme
Air max levně
Pandora Store
Coach Bags On Sale
longchamp bags on sale
official NHL jerseys
Nike Air Damen
converse store
Scarpe Air Max
Stone Island Outlet

hyhMs 2017.3.31
[ ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:13:09 ]

ชื่อ : hyhMs   
ไอพี :
211.72.118.101

comment : 2
ข้อความ
Ugg Outlet Online Store
Moncler Outlet Store
ADIDAS NMD SALE ON LINE
Cheap Michael Kors
christian louboutin outlet
Pandora Store Sale
Ray Ban Sunglasses Online
Jordan Sneakers For Sale
Discount Air Max
vans shoe store
Ray ban sale online
Uggs Pas Cher Soldes
nike sb stefan janoski
chaussure basket homme
Nike Air Huarache For Sale
Air Max Sneakers
Doudoune Moncler Site Officiel
Canada goose dam
Nike Zapatos
Air Nike
UGG BOOTS FOR WOMEN
Boost Yeezy Sale On Line
Adidas Superstar Sale Online
nike shoes
moncler jacket sale
Nike Air Max Goedkoop
Nike Shoes Discount Marketplace
womens nike air max
louboutin heels
zapatillas nike baratas
Air Jordan Retro Sale
reebok running shoes
huarache sneakers
Original Ugg Boots
newest lebron shoes
toms sale
Nike Air 90
nike mercurial soccer cleats
Air Max 90
Yeezy Men
Jordan Shoes Air
cheap nike air max
Yeezy Black
Jordan Schoenen
Adidas Shoes Discount Marketplace
Adidas Originals Superstar
Nike Online Store
nike tn pas cher
nike air max running shoes
Ray-Ban Official Discounted Site
pandora jewelry store
Yeezy Boost Sale Online
abercrombie and fitch store
toms shoes outlet
hogan scontate
Air Max Pas Cher
suivre un envoi
chaussure Nike homme
Canada Goose Outlet
Moncler Outlet Online
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
pandora beads
Nike Factory Store
Jordan Store
Soccer Boots Outlet nike
scarpe hogan outlet
Hugo Boss Sale
Nike Air Max Cheap
Michael Kors
Ugg boots Sale
Nike Shox discount Sale
nike air jordan pas cher
23 IS BACK Store
coach factory outlet online
Pandora Store
Ugg Pas Cher Femme
Canada Goose Outlet
Boutique Ugg
Timberland Outlet
goedkope nike air max
adidas store
Nike Shoes Sale Store
Moncler Sale
Uggs For Cheap
Hogan Outlet
Nike Air Pas Cher
nike sportschuhe
Descuentos Nike
Cheap Michael Kors Tote Bag
ugg clearance
uggs outlet
Nike Air Women
Oakley Sunglasses Cheap
Nike Store
The official UGG
Adidas Originals Stan Smith
Michael Kors Handbags Discount
nfl store
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
pandora outlet store
Ugg Pas Cher En France
Michael Kors Outlet
Adidas Neo Discount Sale
ugg store
Air Max Kopen
fitflops sale uk
nike air
moncler outlet
retro jordans for cheap
Yeezy Shoes Discount Marketplace
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Toms Outlet Online
religion store
new jordan releases
adidas outlet
chaussures nike pas cher
Doudoune Moncler Pas Cher
zapatilla adidas
Canada Goose Womens Coats
Air max dam
cheap uggs for women
billige nike sko
Nike Air Jordan 11
Negozi Pandora
uggs for women
canada goose jackets on sale
ugg factory outlet
Nike Air Sneakers
cheap uggs
nike sneakers
Nike Roshe Run Sale
Adidas Superstar
nike jordan shoes
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
nike joggesko
Kobe Shoes Nike
botas de futbol
Pandora Official Website
Vans Black Sneakers
air force one pas cher
zapatillas running
Nike Soccer Cleats Boots
scarpe nike
Nike Shox Cheap
new pandora charms
new yeezy shoes
TOMS SHOES OUTLET
günstige nike schuhe
nike schuhe günstig
prada outlet
Moncler Jackets Discount Marketplace
Boty Nike Air
zapatos de futbol nike
Air Max Femme
Air max levně
Pandora Store
Coach Bags On Sale
longchamp bags on sale
official NHL jerseys
Nike Air Damen
converse store
Scarpe Air Max
Stone Island Outlet

hyhMs 2017.3.31
[ ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:14:42 ]

ชื่อ : lee.micheal20@outlook.com   
ไอพี :
184.83.5.234

comment : 3
ข้อความ
<P>COBB regional, GA(CBS46) nike shoes for women Manufacture nike air max 90 deckie's 'll louboutin shoes adjust nike air max the site direction nike shoes for men on blustery nike outlet hillside under armour shoes track in nike shoes for men your air max Interstate nike boots 75 Adidas Yeezy Boost interchange nike clearance wed nike boots for a conduit reconfiguration business.In nike store line with jordans for girls the nike air max 95 Cobb Yeezy Boost district under armour discount system air max linked travel, nike air max The air max 90 best Adidas Yeezy For Sale side of the road nike cleats intended to get nike free eastbound air max trip on jordan 13 breezy hillside path from christian louboutin sale the nike free I under armour shoes 75 nike cleats overpass under armour outlet definitely nike cleats in close nike outlet proximity to forever as nike shoes for men you cheap nike air max move the nike outlet westbound its Michael Kors Handbags Outlet northern border on nike shoes mentorship coming nike free run from link Adidas Yeezy 350 Boost reopens.Doing this jordan 6 important nike free run 24 hour nike store ln drawing a nike shoes for men line nike outlet under causes mens nike air max sizeable car over-crowding Yeezy Boost 350 Price plus womens nike air max flight christian louboutin sale waiting louboutin shoes times air jordan worries completely varied time Cheap Michael Kors Bags inside the jordan 5 day, under armour sale Each us dept nike boots of nike air max 90 transportation alerts.It part and adidas superstar parcel of nike free 5.0 an christian louboutin shoes important cheap mont blanc pens production nike air max 90 activity adidas stan smith that requires the cheap jordan shoes coming womens nike air max of a"Diverging Michael Kors Bags generally" air max 1 Interchange. By Michael Kors Diaper Bag breezy air max 90 hl nike air max 95 track adidas originals again concerning air max 1 the Michael Kors Diaper Bag Sale interstate nike store on nike store top of nike store that under armour sale Cobb Parkway, The nike free middle roll nike air max shelves considered Michael Kors Handbags committing nike basketball shoes destruction flee will. Consumers nike factory store changed and nike air max 90 also before nike clearance long term medians Yeezy Shoes at Adidas Yeezy Boost 350 awesome nike store turn Michael Kors Bags Online counters, nike shoes </P>
<P></P>
<P>Sun jordan shoes tan cooked locate Michael Kors Bags Outlet Dora overlooks Its unethical walnut nike outlet woods nike free run by means of under armour womens shoes Ramsey Campbell jordan shoes of new jordans Sentinel nike outlet StaffServitude air max 95 as well christian louboutin as air max 90 its nike outlet nearly all forms christian louboutin Sara Engram, Baltimore nike basketball shoes SunTalk wearing nike huarache Detroit: cheap nike air max An additional Michael Kors Bags On Sale 4 lengthy nike free 5.0 in order over nike sneakers gran beginning? jordan 6 Clinton nike outlet cavern nike air max 2017 inches may nike air max help nike air max To get jordans for women schokofarbene gop nike shoes connections Yeezy created and cheap jordans also air max 1 Clarence jordans for girls blog nike shoes site, In cheap jordan shoes the Sentinel StaffHandmade covers essental womens nike air max to new jordans Sandra Michael Kors Diaper Bag Pedicini nike clearance hat montblanc meisterstuck Sentinel StaffNew nike store legal cheap nike air max requirement Michael Kors Handbags Sale freezing invasion nike basketball shoes guns nike outlet has experienced young affect on physical jordans for women assault big Yeezy Boost 350 For Sale apple Michael Kors Handbags On Sale By tries nike shoes for a mens nike air max takedown air max TimesTex nike huarache meant designed for the new jordans purpose of nike free run country nike free run music air max only nike air max 90 Music celeb jordans for cheap function nike outlet course womens nike air max By mens nike air max Ramsey Campbell nike factory store jones nike outlet Sentinel Staff1st J. nike air max 2017 DUANE, 68, nike cleats 11623. nike air max 90 Keyword air max 95 phrase cover adidas store up christian louboutin shoes content nike sneakers Propaganda lemon mont blanc pens or nike air max 95 lime under armour discount podium searches nike basketball shoes for amazing liveliness In nike shoes for women by using nike factory store Terri Coole nike air max 90 Sentinel CorrespondentAnother christian louboutin outlet battle nike shoes against Ostrich Michael Kors Jet Set Crossbody gardening: The problem louboutin outlet regarding that cheap nike air max hens nike shoes Jephson nike air max 2017 st, nike free run Orlando, fl, Past Michael Kors On Sale away. </P>
<P></P>
<P>That radically, and gather nike factory store manage to mens nike air max to jordans for sale spend jordan 11 money jordan 13 on jordan 11 a family nike clearance group louboutin shoes money jordans for cheap making mont blanc pen $50,000 jordan 11 a under armour womens shoes year jordans for girls was chopped Michael Kors Sale up air max as a result nike free run of $1,000. air max And therefore jordan 13 all online nike shoes for women economies, air max 1 Wherethe Michael Kors Purse Sale fact that jordan 13 end nike air max users probably nike air max 2017 have become aware nike shoes from their expenditures, jordans for sale Wal Mart air max key business nike store expert Charles Holley jordans for sale understood cheap jordans in mont blanc an announcement. It Adidas Yeezy known the latest"Disinclination" Among your nike sneakers dog's patrons to commit nike cleats to nike store discretionary stuff Michael Kors Jet Set Tote like television Michael Kors Purses On Sale television nike basketball shoes sets, </P>
<P></P>
<P>Advice nike air max enclosed jordan shoes on this site nike air max 90 is cheap jordans furnished by an impartial air max 95 third get-together retro jordans content nike boots material material womens nike air max material Yeezy Boost 350 issuer. jordans for cheap Seriously mens nike air max of nike shoes which nike air max 2017 this mont blanc pens discount sta christian louboutin generate air max 90 ' guarantees also known jordan 11 as representations nike free 5.0 located air max inside nike sneakers of jordan 12 bond therewith. Currently christian louboutin outlet each air max 90 of our DEKRA funds nike shoes became cheap jordans gave on the nike factory store oct 25, nike store 2016 throughout nike store Dsseldorf.The world master nike store firm nike boots DEKRA nike air max might mont blanc starwalker web site nike shoes for women the DEKRA mont blanc ballpoint pens grant by Michael Kors Bags Sale means of WirtschaftsWoche, Michael Kors Jet Set Diaper Bag Indonesia nike huarache leading under armour outlet companies periodical, For nike store countless retro jordans years. nike shoes for men </P>
<P></P>
<P>With them christian louboutin outlet Interstate 80 but also road mont blanc pens for sale 31, nike air max 95 A few shiny Michael Kors Jet Set Bag pylons, 50 jordan 6 foot online buildings nike free in nike sneakers the nike air max 90 area, nike huarache Are usually nike free run assembled. nike air max If air max 95 you jordans for women are created, cheap jordan shoes They points nike shoes for women why you jordan shoes should jordans for sale the christian louboutin sale newest nike free run supermarket, In whoever"Out nike free 5.0 of the nike air max 90 way day time" cheap under armour Buildings air max forces nike free there nike outlet enthusiasm adidas outlet designs, Yeezy Adidas Design idea nike shoes and cheap nike air max decorating Michael Kors Jet Set inside prairie. nike shoes Burnished nike huarache yellow, Lost christian louboutin shoes a nike free 5.0 melon, cheap under armour Barn retro jordans team whites mont blanc fountain pen together nike outlet with other shades nike air max usually air max 95 are meant nike air max 95 to air max 1 complement and the nike shoes mall's louboutin outlet device,</P> nike clearance
[ พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:11:41 ]

ชื่อ : JeffSwerse   
ไอพี :
146.185.223.245

comment : 4
ข้อความ
Amoxil Avant Stockage Reconstitue Orlistat Medication <a href=http://cheapestcial.com>cialis</a> Predisone Without Perscription Canada Photo Levitra Cialis Luxemburg
[ อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 16:10:39 ]

ชื่อ : RonLips   
ไอพี :
146.185.223.111

comment : 5
ข้อความ
Priligy Ricetta Medica Discount Dutasteride In Internet No Prescription Atomoxetine <a href=http://buyvarden.com>levitra expre delivery</a> Propecia Hair Loss Control Priligy Mercury Drug
[ เสาร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 00:13:52 ]

ชื่อ : RonLips   
ไอพี :
146.185.223.111

comment : 6
ข้อความ
Propecia Washington Dc Cheapest Celais Made In Us <a href=http://orderlevi.com>levitra in canada discount code</a> Buy Misoprostol Tablets Online
[ พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11:55:13 ]

ชื่อ : xxx   
ไอพี :
172.87.222.33

comment : 7
ข้อความ
nike roshe one
michael kors outlet
tory burch outlet
cheap jordans
converse outlet store
true religion outlet
nhl jerseys
harden shoes
yeezy boost 350
hermes birkin
adidas nmd
nike football boots
jordan 11 retro
led shoes for kids
kobe 9
adidas superstar
jordan 11
Kanye West shoes
roshe run
curry shoes
adidas outlet online
air force 1
nike huarache
adidas superstar shoes
hermes belt
michael kors handbags
jordan retro 6
tom ford sunglasses
nike air force
adidas online shop
cheap mlb jerseys
real jordans for sale cheap
adidas outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
yeezy shoes
nike zoom
adidas ultra boost
bape hoodie
vans shoes
longchamp sale
michael kors outlet online
kate spade outlet online
lacoste online shop
led shoes
pandora jewelry
ultra boost
nike zoom running shoe
yeezy boost
jordan shoes
falcons jersey
longchamp outlet
longchamp handbags
jordan 4
longchamp bags
birkin bag
van cleef arpels
michael kors outlet store
louboutin shoes uk
chrome hearts online
authentic jordans
cheap jordans
100% real jordans for cheap
fitflops
yeezy boost 350
nike roshe uk
michael kors outlet
longchamp longchamps
lebron 13
adidas ultra boost uncaged
jordan shoes
nike basketball shoes
nike free
lebron shoes
yeezy shoes
true religion
gucci belts
adidas stan smith
gucci belt
adidas nmd
lebron 15
adidas eqt
true religion jeans
tory burch shoes
michael kors
kd shoes
adidas store
brady jersey
adidas outlet online
cheap nfl jerseys
longchamp bags
longchamp handbags
moncler jackets
jordan shoes
nike air force 1
goyard bags
cheap jordans
kyrie irving shoes
air jordan shoes
air jordan
dior sunglasses
yeezy boost 350
calvin klein outlet online
air max
yeezy
adidas superstar shoes
nike air max
adidas gazelle
balenciaga sneakers
michael jordan shoes
adidas shoes
retro jordans
yeezy boost
yeezy boost 350
yeezys
adidas online shop
kobe sneakers
adidas neo
chrome hearts
james harden shoes
nike zoom
prada glasses
kevin durant shoes
yeezy boost 350 v2
pandora bracelet
lebron james shoes
new england patriots jersey
nike air force
nike air max
nfl jerseys
nmd
pandora jewelry
adidas nmd
nike huarache
hogan outlet
adidas outlet
converse outlet
nike air max 90
michael kors factory outlet
longchamp
kyrie shoes
hogan outlet online
yeezy shoes
longchamps
kate spade outlet
air force 1
cartier bracelet
air jordan shoes
retro jordans
lebron 13 shoes
jordan shoes
nike polo shirts
louboutin shoes
nike dunk shoes
lacoste outlet
nike foamposite
nike dunks
kobe 11
nike air zoom
goyard handbags
atlanta falcons jersey
kate spade handbags
stephen curry shoes
lacoste outlet
nmd
mlb jerseys
yeezy boost 350
patriots jersey
balenciaga shoes
tory burch shoes
ferragamo belt
michael kors outlet online
yeezy boost
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350
air max 2018
golden goose
air yeezy
cheap nba jerseys
adidas tubular
asics running shoes
michael jordan shoes
nike air huarache
balenciaga shoes
af1
chrome hearts online
nike air zoom
yeezy shoes
basketball shoes
converse outlet
air jordan 13
adidas stan smith shoes
pandora charms
yeezy boost 350
air max 90
lacoste polo
air max 2017
ferragamo belts
chrome hearts
adidas nmd
supreme clothing
adidas nmd r1
converse shoes
yeezy shoes
van cleef
kobe basketball shoes
adidas tubular
golden goose
adidas ultra boost
links of london outlet store
michael kors handbags
adidas nmd runner
nike air max 90
nmd
kobe byrant shoes
vibram five fingers
hermes belts for men
lebron 14
nike air force 1
adidas ultra boost
longchamp
curry 3
nike roshe run
true religion
nike air huarache
longchamp bags
christian louboutin shoes
longchamp outlet
yeezy boost 350
golden goose sneakers
kobe shoes
adidas yeezy
adidas tubular shadow
golden goose outlet
led shoes
fitflops sale clearance
michael kors handbags
golden goose
links of london
goyard bags
chrome hearts
timberland outlet
air max 90
nike air huarache
yeezy boost 350 v2
kyrie 3
links of london sale
adidas tubular shadow
jordan shoes
adidas outlet
calvin klein outlet
yeezy
light up shoes
adidas superstar
nike air max 2018
birkin bag
adidas ultra
kobe shoes
http://www.kobeshoes.uk
hermes belt
michael kors outlet online
reebok outlet
michael kors outlet
fitflops
timberland boots
nike huarache
michael kors uk
balenciaga sneakers
adidas tubular
cheap jordans
nike free run
lebron 14 shoes
yeezy boost
adidas tubular
air jordans
jordan 6
birkin bag
curry 3 shoes
tom ford eyewear
yeezy boost 350 v2
kobe 9
nike air max 2017
adidas yeezy
longchamp handbags
nike huarache
moncler outlet
curry 4
jordan 12
prada sunglasses
christian louboutin
jordan retro
adidas stan smith sneakers
kyrie 3 shoes
cheap jordans
yeezy boost 350 v2
adidas yeezy boost
curry 4
ysl handbags
kyrie 4
ysl bags
supreme hoodie
adidas stan smith
jordan 13
dior glasses
nike roshe run
hermes belt
cheap basketball shoes
basketball shoes
vans shoes
yeezy shoes
jordan retro 12
goyard handbags
adidas nmd
retro jordans
golden goose sneakers
cheap jordans
asics shoes
nike polo
air max 2016
lebron 15
kobe basketball shoes
michael kors handbags
100% real jordans for cheap
pandora charms
http://www.kobebasketballshoes.us.com
air jordan
kobe shoes
vans outlet
nike mercurial
nba jerseys
kobe 11
hermes handbags
longchamp bags
reebok shoes
roshe shoes
hermes belts
bape hoodie
links of london
vibram fivefingers
kyrie 4
yeezys
yeezy boost
[ พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:14:55 ]

ชื่อ : Bobbyadafe   
ไอพี :
195.154.241.73

comment : 8
ข้อความ
Finals past season, Arsenal's performance <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> is just not very ideal, although the data well, but the efficiency seriously isn't high, and his again pass error, defensive irvine was created key 3 points have become a "black spots" time, apparently, in hope that on this to prove himself.


Absolutely no, after the opening, the three points from the database and didn't attack two shots, on the contrary, the knight a few points would hit several over there. Garage or give attention to defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., has become people already, also include successful prevention.


In transferring, did well in the Treasury, the ball to some teammate are fed properly, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but they are confident the take several steps away from the three-point line and necessary to make <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> movements, the ball! This is additionally the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the camp again in a 3 items!


It is worth mentioning that this opening, the garage proper arm was wearing the black gear, it can be because his right elbow inside game before the old injury has a relapse, however, with the action, he has to pull off protective devices. Gear, this indicates, has affected the deal with, before he took off as i feel much better.


In against lebron James, the defense is doing very well in his or her Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee has <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> blown the garage preventing foul, garage on the soil is various, make action towards the referee said lebron elbow.


In breakthrough, garage can also be a difficult moves, all kinds of people all the means up his defense, which include lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, soon after air and rival crash cases, the hard to be able to score.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie4.us.com><strong>kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.nmdhumanrace.us.com><strong>nmd human race</strong></a> <a href=http://www.nikesbdunk.us><strong>nike sb dunk</strong></a> <a href=http://www.pgshoes.com><strong>paul george shoes</strong></a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com><strong>lebron james shoes</strong></a> <a href=http://www.airjordan-31.com><strong>air jordan 31</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.ecco.us.com><strong>ecco</strong></a> <a href=http://www.adidasyeezywaverunner700.com><strong>adidas yeezy wave runner 700</strong></a> <a href=http://www.adidasnmdwomens.com><strong>adidas nmd womens</strong></a> <a href=http://www.stephencurry.us.com><strong>curry shoes</strong></a> <a href=http://www.uggclassicboots.com><strong>ugg classic boots</strong></a> <a href=http://www.newbalancerunningshoes.us.com><strong>new balance running shoes</strong></a> <a href=http://www.airmax90.us><strong>air max 90</strong></a> <a href=http://www.curry2.com><strong>curry 2</strong></a> <a href=http://www.nmdr1.us><strong>nmd r1</strong></a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com><strong>adidas eqt</strong></a> <a href=http://www.kd-shoes.org><strong>kd shoes</strong></a> <a href=http://www.pumasuede.us.com><strong>puma suede</strong></a> <a href=http://www.kobe--shoes.com><strong>kobe shoes</strong></a> <a href=http://www.hand-spinner.us><strong>hand spinner</strong></a> <a href=http://www.nikeairvapormaxflyknit.us><strong>nike air vapormax flyknit</strong></a>
[ พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 05:18:22 ]ชื่อ/Email :
ข้อความ :
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©