[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ฉบับที่ 1 : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
ชัชชัย ทับทิมอ่อน


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
 สวัสดีปีใหม่  ๒๕๕๘  

สวัสดีครับเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน

          พบกันในช่วงปีใหม่ พุทธศักราช 2558  กับสิ่งที่ดีที่หลายๆท่านอยากให้มี อยากให้เป็นและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ซึ่งผู้ที่จะทำให้ความฝันสำเร็จได้นั้น อยู่ที่ตัวท่านเองทั้งสิ้นครับ สิ่งสำคัญขอให้ทุกคนมีความฝัน  และลงมือทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงนะครับ เนื่องในโอกาสปีใหม่ผมขออวยพรให้ผู้บริหารและเพื่อนครูทุกท่านจงอยู่ดีมีสุข รุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง  มีชีวิตที่ร่มเย็นผาสุกเป็นที่รักและเมตตาของคนที่ได้พบเห็นและรู้จัก มีกำลังและแรงใจในการที่จะทำหน้าที่ของตนในการพัฒนาเยาวชนและชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  มีความสุขตลอดปีและโชคดีตลอดไปครับ

             ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเพื่อนครูทุกท่านและคนทั่วไปที่ได้รับรู้รับทราบว่า สพป.น่าน 2  มีผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษา ทำให้หลายคน หลายฝ่ายได้ร่วมกันเก็บผลแห่งความภาคภูมิใจ  เพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74  ในระดับภาคเหนือ ที่มีจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพ      เมื่อวันที่ 17- 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา   โดยมีตัวแทนนักเรียน 17 จังหวัด ภาคเหนือ  รวมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 44 เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขต เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 228 กิจกรรม ผลการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทอง จำนวน 133 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 60 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 23 เหรียญ โดยแยกเป็นเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 16 เหรียญ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 11 เหรียญ และเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 13 เหรียญ ผลการแข่งขันเป็นอันดับที่ 1 ใน 44 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ นับเป็นปีที่ 2 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีผลการแข่งขัน เป็นอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะถึงนี้ จำนวน 40 กิจกรรม ก็คงได้มีโอกาสลุ้นกันต่อไปนะครับ ผมคิดว่าโอกาสมักเป็นของคนที่ใช้โอกาสอยู่เสมอครับ

     ผลงานความสำเร็จครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านครับที่ได้ช่วยกันพัฒนาช่วยคิดช่วยสร้างสรรค์และผมคิดอยู่เสมอว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ ทุ่มเท ของผู้บริหาร ครู นักเรียน โดย เขตพื้นที่  ก็มีทีมรองผอ.เขตทุกคนและคณะศึกษานิเทศก์ได้ไปช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนได้เกิดการพัฒนา  ซึ่งการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนก็เหมือนเป็นการเปิดเวทีให้กับเด็กที่มีความสามารถทุก ๆ ด้านให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ อย่างหลากหลาย   ซึ่งการพัฒนาเด็กๆผม ได้เน้นย้ำอยู่เสมอว่าให้ทุกโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านรอบด้าน ไม่ละทิ้งการจัดการเรียนรู้ตามปกติ โดยใช้เวลาฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียน เพื่อมิให้กระทบต่อการเรียนของนักเรียนทุกคน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2557 ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสพป. น่าน เขต 2 อยู่ในอันดับที่ 28 ของประเทศ 


จึงเป็นผลงานที่พวกเรา สพป.น่าน เขต 2 ได้ชื่นชมและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันครับ  และผมคิดว่าผลงานความสำเร็จนี้เป็นรางวัลสุดยอดของความเป็นครูของทุกท่านแล้วละครับ เพราะการทำหน้าที่ครูให้ได้สมบูรณ์แบบได้นั้น  ไม่ได้วัดกันด้วยตำแหน่งหรือรายได้  แต่เป็นความสุขและความปีติจากการที่ได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนเก่ง คนดีของสังคมนั่นเองครับ ในโอกาสวันครูที่จะมาถึงในวันที่ 16  มกราคมนี้  ผมจึงขอให้คุณครูได้ทำหน้าที่ของความเป็นครู อย่างเต็มที่และสมศักดิ์ศรี  มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็น ครู ที่คนในสังคมให้ความสำคัญ ให้เกียรติ เคารพนับถือและยกย่อง ผมขอคาราวะคุณครูทุกท่านด้วยความเคารพครับ
                 ช่วงเดือนที่แล้วมา ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมโรงเรียน พร้อมกับคณะเพื่อทำงานในส่วนของ การตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ โรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และนอกจากนี้ยังได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน อำเภอบ่อเกลือ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบ
BBL และการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2557 ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ถ้ามีโอกาสผมมีแผนที่จะลงไปพบปะกับเพื่อนครูทุกโรงเรียนนะครับ เพื่อติดตามการพัฒนาด้านการศึกษาและที่สำคัญเป็นการไปเยี่ยมเยือนเพื่อให้กำลังใจกับเพื่อนครูนะครับ

                พูดถึงการจัดสอบในปีการศึกษา 2558   ทั้งการสอบ O-Net  และการสอบ NT ทางเขตพื้นที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดสอบ Pre –NTและ Pre-O-NET ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ และความรู้ที่เพื่อนครูต้องนำผลการสอบที่ได้มาวางแผนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยดูข้อมูลทั้งผลในภาพรวมและรายสาระย่อยในแต่ละกลุ่มสาระ เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของคุณครูและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนควบคู่กันไป  ซึ่งตอนนี้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนมีอยู่แล้วนำมาพัฒนาได้เลยนะครับและผลภาพรวมในระดับเขต ศน.นิพนธ์  สารถ้อย  ได้นำเผยแพร่ในนิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2 คลิกดูผลได้ครับ www.nan2.go.th/nan2_nited/ ซึ่งตอนนั้นถือว่าทุกโรงเรียนนับถอยหลังจะถึงวันจัดสอบแล้วนะครับ  ผมจึงขอให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเตรียมตัวนักเรียนให้เอาใจใส่ต่อการเรียนและเห็นความสำคัญต่อการสอบ  อีกทั้งให้เน้นย้ำฝากพ่อแม่ผู้ปกครองได้ช่วยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ ฝากถ้อยคำเป็นข้อคิดนะครับ ว่าในการดำเนินชีวิต ต้องรู้จักมีความสุขท่ามกลางความยากลำบาก  ขอให้มีความสุขในการทำหน้าที่และการใช้ชีวิตนะครับ  สวัสดี  

  

    

          


อ่าน : 1429
 


ชื่อ : chat090701@!hotmail.com   
ไอพี :
118.172.248.192

comment : 1
ข้อความ
ผมยังได้ไปเยี่ยมโรงเรียนภูคาวิทยาคมในวันที่๘/๑/๔๘ มีความสุขมากที่ได้เห็นโรงเรียนที่สวยมาก สะอาดมาก ผมเดินขึ้นลงดูทุกห้อง ทุกพื้นที่ของโรงเรียน คำว่ากายภาพคู่คุณภาพ ไม่สำเร็จด้วยนโยบายครับ แต่สำเร็จลงได้ด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและบุคลากรทุกคนช่วยกันทำให้เกิดขึ้น (ความฝันที่หวังไว้ว่าจะเกิดขึ้นในโรงเรียน ) ขอชื่นชมโรงเรียนภูคาวิทยาคมครับ
[ พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 19:05:55 ]

ชื่อ : chat090701@!hotmail.com   
ไอพี :
118.172.248.192

comment : 2
ข้อความ
แก้ไข พ.ศ.ครับ เป็น ๒๕๕๘
[ พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 19:07:57 ]

ชื่อ : ศน.สุพรรณิการ์   
ไอพี :
125.25.95.178

comment : 3
ข้อความ
ศน.ขอเสนออีกโรงเรียนที่สะอาด สวยงาม มากค่า โรงเรียนเพียงหลวง 7 อ.ทุ่งช้าง ค่ะ ....โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียนที่จะซึมซับไปปฏิบัติต่อที่บ้าน ...และจะกลายเป็นนิสัย หรือบุคลิกภาพของเด็กในที่สุดค่ะ ...ร่วมชื่นชมกับโรงเรียนภูคาวิทยาคมด้วยค่ะ ... สะอาด ..สวย...
[ พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 23:36:34 ]

ชื่อ : arche-junsa@hotmail.com   
ไอพี :
223.204.57.214

comment : 4
ข้อความ
ยินดีด้วยครับ
[ ศุกร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 16:57:19 ]

ชื่อ : yll   
ไอพี :
160.16.240.89

comment : 5
ข้อความ
A ugg australia kind babyliss of burberry outlet online Acacia, bcbg max Xianchou, lululemon it hollister belongs nike free 5.0 to the huarache depths longchamp handbags outlet of ray ban sunglasses the roshe run garden air jordans lady, the north face daily nike air Tingqian burberry outlet absently hermes outlet see ghd hair straighterners the fish air max shoes swimming, gucci shoes attic uggs boots candle watches next michael kors bags to converse weave cheap michael kors looked ray bans as ray ban outlet crazy as coach outlet usa Sipa coach factory outlet Musical coach outlet stay. Whenever adidas anyone ugg mentions gucci mens shoes wit mac cosmetics her heart cheap ugg boots when long champ they michael kors ran hollister out barbour jackets of asics outlet anger beats by dre foreign tory burch sale hands cheap oakley fiddled toms shoes with burberry the harrods crony ralph lauren outlet Yu nike free run Jin longchamp outlet face air max flushed. gucci When horloges sitting tommy hilfiger in tiffany and co silence ralph lauren boudoir cheap shoes building ralph lauren looking rolex watches out softball bats the christian louboutin outlet window, nike free looking nike roshe at tiffany jewelry the market ed hardy in oakley vault that gucci outlet it had nike a true religion peep thomas sabo behind jimmy choo shoes the longchamp handbags screen michael kors outlet online faces Imagine jordan sweetheart michael kors outlet online appearance, uhren lest louis vuitton outlet online wedding night adidas schuhe is ugg boots clearance not soccer shoes a north face dreamer.

Acacia abercrombie in louboutin hot innocent mcm bags but giuseppe shoes the celine handbags courage longchamp of ugg the toms shoes early salomon years uggs ,, hiding nike free run in nike store the handbags outlet room, uggs sitting alone handbags outlet in rolex montre the lululemon outlet dim beats headphones light chanel handbags trying bottega veneta to puma come chanel outlet to vans shoes hold eyeglasses online a louboutin pen, trying michael kors australia not ray ban dare nike canada express swarovski jewelry yearning love prada handbags letter woolrich clearance written ugg boots in oakley sungalsses outlet a coach outlet online paper. toms shoes outlet Wrestling converse shoes finished coach black friday late at rolex watches night, oakley vault rereading, adidas a air force thousand hermes words abercrombie fitch on nike paper nfl jerseys is michael kors outlet not actually beats by dre headphones a juicy couture word burberry outlet of uggs outlet love. omega watches This valentino has burberry outlet online been new balance very katespade embarrassing for ray ban her friends, toms outlet but lululemon how michael kors outlet to michael kors usa let occhiali ray ban him beats by dr dre see polo ralph lauren this abercrombie and fitch paper bcbg dresses a designer handbags long burberry handbags thought, this polo outlet online time oakley sungalsses outlet is people prada tired gucci belts but kate spade no tory burch outlet sleep, chanel dreams timberland of eyeglass frames one marc jacobs day replica handbags heroic scarpe hogan hearts michael kors outlet online sale will hair straightener secretly abercrombie and fitch slipped hollister her michael kors outlet online a gucci handbags movie tiffany ticket, coach purses outlet to tommy hilfiger which air max time, p90x workout in coach outlet online the ugg boots dark air huarache of the mizuno running cinema, coach handbags this paper gucci hot michael kors hidden nike in ralph lauren outlet his toms.com pocket.

Very north face backpacks long jimmy choo distant michael kors outlet sadness, roshe runs Acacia oakley outlet become air max somewhat the north face hidden iphone cases bitterness. nike He and kate spade outlet she christian louboutin meet hilfiger online shop by ugg chance vans at michael kors outlet first converse sneakers sight, louis vuitton outlet really polo ralph lauren outlet feeling juicy couture outlet each jordan retro other true religion jeans to toms outlet perfectly true religion outlet blend oakley sungalsses outlet together. puma shoes But converse there michael kors are adidas always christian louboutin regrets mk outlet online in ralph lauren polos life, tommy hilfiger outlet because yoga pants life ray ban has michael kors handbags to ralph lauren outlet online parting, north face how wedding dresses uk can ray ban sunglasses outlet I timberland boots bear louis vuitton bags to oakley sunglasses flee burberry uk suddenly oakley sunglasses cheap the other longchamp outlet half, wedding dresses with louis vuitton outlet stores no moncler jackets real relojes membership ralph lauren polo after red bottoms toiling basketball shoes relieved polo ralph lauren outlet online comfort, abercrombie and fitch even asics if bebe dresses it new balance is a pandora jewelry comforting, mcm backpack or michael kors wipe baseball bats the cheap ray ban sweat new balance on ugg australia her gucci shoes outlet forehead. new balance shoes Spare time, nike huarache relax hilfiger outlet the air max mood lululemon canada in ralph lauren the mcm handbags open swarovski sea, soccer shoes outlet to hermes birkin express the nike shoes anguish hogan accumulated tommy hilfiger in toms shoes the nike air chest. moncler outlet Sitting beats by dre on tory burch sandals the michael kors handbags beach, north face outlet listening canada gooses outlet to ralph lauren the ray ban sunglasses outlet sound burberry canada of air max 2015 surf m a c cosmetics and polo outlet waves, coach outlet store the polo ralph lauren interpretation oakley outlet online of air max 2015 her nike mercurial eager adidas shoes Acacia, burberry looked mont blanc pens helpless nike melancholy canada gooses jackets depths nike of christian louboutin shoes the louis vuitton handbags sea, burberry handbags outlet searching for swarovski canada the pandora jewellery sudden air max 90 appearance vuitton handbags of timberland shoes Sails. michael kors outlet Sea nike factory breeze ferragamo shoes blowing retro jordans head swarovski brushed calvin klein face, coach outlet online gently hollister clothing soothing christian louboutin shoes sad, nike roshe but tiffany jewelry blown womens clothing away reebok her rolex watches for sale longing.

As thomas sabo eloquent ralph lauren uk snow, cheap jerseys each cheap oakley sunglasses one tiffany carrying louis vuitton all tn pas cher the instyler weight replica watches of longchamp Acacia, prada outlet melt coach factory outlet in true religion jeans outlet your cheap nike shoes hands swarovski as tears tory burch outlet general pandora emotional. Acacia oakley sungalsses outlet as prada shoes gurgling brook, the north face sweet supra shoes and michael kors outlet online mellow bottega waiting ralph lauren for michael kors uk lovers, insanity workout loving burberry uk hands ray ban wayfarer around rolex watches sucking adidas one, nike air max is tiffany and co that coach outlet Lili cheap nfl jerseys Acacia ferragamo rain, louis vuitton fall on hollister clothing store the giuseppe zanotti roof air max tiles, the north face outlet played hollisterco some burberry outlet extravagant pandora night mcm handbags Serra nike shoes outlet could air huarache not chanel bags meet marc jacobs sorrow.

Accompanied new balance outlet by abercrombie kids Lonely hilfiger Acacia coach purses outlet looking michael kors out cheap jordans the oakley sungalsses outlet window, levi's jeans the oakley sunglasses outlet stars jordan shoes lit nike free the ugg australia night, uggs on sale even toms outlet more pandora uk than adidas the ray-ban sunglasses empty louis vuitton canada building flat iron homes barbour jacket outlet warm, oakley sunglasses outlet but coach factory outlet online the mood swarovski crystal down. chi flat iron Companionship burberry walking in pandora charms the nike store quiet road, reveling nike roshe run in the supra shoes fountain salvatore ferragamo accompanied mcm backpack outlet by louis vuitton music. nike air max I michael kors outlet attentively nike air max watched michael kors the mcm backpack stars ralph lauren factory store cozy, north face jackets strongly northface want prada sunglasses to polo ralph outline coach outlet store online care vans in burberry outlet my michaelkors.com mind michael kors outlet that jordan release dates the ralph lauren online shop shadow ray ban from the cheap ray ban stars.

roshe run
[ อังคาร ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 19:38:36 ]

ชื่อ : hyhMs   
ไอพี :
211.72.118.101

comment : 6
ข้อความ
Ugg Outlet Online Store
Moncler Outlet Store
ADIDAS NMD SALE ON LINE
Cheap Michael Kors
christian louboutin outlet
Pandora Store Sale
Ray Ban Sunglasses Online
Jordan Sneakers For Sale
Discount Air Max
vans shoe store
Ray ban sale online
Uggs Pas Cher Soldes
nike sb stefan janoski
chaussure basket homme
Nike Air Huarache For Sale
Air Max Sneakers
Doudoune Moncler Site Officiel
Canada goose dam
Nike Zapatos
Air Nike
UGG BOOTS FOR WOMEN
Boost Yeezy Sale On Line
Adidas Superstar Sale Online
nike shoes
moncler jacket sale
Nike Air Max Goedkoop
Nike Shoes Discount Marketplace
womens nike air max
louboutin heels
zapatillas nike baratas
Air Jordan Retro Sale
reebok running shoes
huarache sneakers
Original Ugg Boots
newest lebron shoes
toms sale
Nike Air 90
nike mercurial soccer cleats
Air Max 90
Yeezy Men
Jordan Shoes Air
cheap nike air max
Yeezy Black
Jordan Schoenen
Adidas Shoes Discount Marketplace
Adidas Originals Superstar
Nike Online Store
nike tn pas cher
nike air max running shoes
Ray-Ban Official Discounted Site
pandora jewelry store
Yeezy Boost Sale Online
abercrombie and fitch store
toms shoes outlet
hogan scontate
Air Max Pas Cher
suivre un envoi
chaussure Nike homme
Canada Goose Outlet
Moncler Outlet Online
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
pandora beads
Nike Factory Store
Jordan Store
Soccer Boots Outlet nike
scarpe hogan outlet
Hugo Boss Sale
Nike Air Max Cheap
Michael Kors
Ugg boots Sale
Nike Shox discount Sale
nike air jordan pas cher
23 IS BACK Store
coach factory outlet online
Pandora Store
Ugg Pas Cher Femme
Canada Goose Outlet
Boutique Ugg
Timberland Outlet
goedkope nike air max
adidas store
Nike Shoes Sale Store
Moncler Sale
Uggs For Cheap
Hogan Outlet
Nike Air Pas Cher
nike sportschuhe
Descuentos Nike
Cheap Michael Kors Tote Bag
ugg clearance
uggs outlet
Nike Air Women
Oakley Sunglasses Cheap
Nike Store
The official UGG
Adidas Originals Stan Smith
Michael Kors Handbags Discount
nfl store
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
pandora outlet store
Ugg Pas Cher En France
Michael Kors Outlet
Adidas Neo Discount Sale
ugg store
Air Max Kopen
fitflops sale uk
nike air
moncler outlet
retro jordans for cheap
Yeezy Shoes Discount Marketplace
Bottes Ugg Femme Pas Cher
Toms Outlet Online
religion store
new jordan releases
adidas outlet
chaussures nike pas cher
Doudoune Moncler Pas Cher
zapatilla adidas
Canada Goose Womens Coats
Air max dam
cheap uggs for women
billige nike sko
Nike Air Jordan 11
Negozi Pandora
uggs for women
canada goose jackets on sale
ugg factory outlet
Nike Air Sneakers
cheap uggs
nike sneakers
Nike Roshe Run Sale
Adidas Superstar
nike jordan shoes
canada goose jacket outlet
Nike Pas Cher Femme
nike joggesko
Kobe Shoes Nike
botas de futbol
Pandora Official Website
Vans Black Sneakers
air force one pas cher
zapatillas running
Nike Soccer Cleats Boots
scarpe nike
Nike Shox Cheap
new pandora charms
new yeezy shoes
TOMS SHOES OUTLET
günstige nike schuhe
nike schuhe günstig
prada outlet
Moncler Jackets Discount Marketplace
Boty Nike Air
zapatos de futbol nike
Air Max Femme
Air max levně
Pandora Store
Coach Bags On Sale
longchamp bags on sale
official NHL jerseys
Nike Air Damen
converse store
Scarpe Air Max
Stone Island Outlet

hyhMs 2017.3.31
[ ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17:13:28 ]

ชื่อ : Lardavy   
ไอพี :
146.185.223.150

comment : 7
ข้อความ
Effetti Cialis E Cocaina http://cialtobuy.com - cialis Cephalexin Breast Feeding
Zyvox Assistance Program
Propecia Adelgaza <a href=http://cialtobuy.com >cheap cialis</a> Mexican Meds Online
[ พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:00:26 ]ชื่อ/Email :
ข้อความ :
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©