[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : สวัสดีปีการศึกษา 2555
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายสมัย ธนะศรี


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
อังคาร ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

สวัสดีปีการศึกษา 2555

สวัสดีครับเพื่อนครูบุคลากรทางการศึกษาและท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

เป็นฉบับแรกที่ผมได้มาพบปะกับท่าน เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงภายในเขตพื้นที่การศึกษา นั่นคือ ท่านผอ.เขต ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดังที่ทราบกัน ทำให้ผมต้องทำหน้าที่รักษาราชการแทน ตามคำสั่งของ สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งแต่งตั้งผมเป็นลำดับแรก กรณีที่ท่าน ผอ.ไม่อยู่ หรือ กรณี ผอ.ไม่สามารถปฏิบัตราชการได้ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ผอ.เขตฯ หรือจนกว่า สพฐ.จะแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใหม่ ซึ่งก็เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ผมได้ทำหน้าที่นี้ ซึ่งผมก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่ และขอความร่วมมือจากทุกท่านได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือ ชี้แนะเพื่อประโยชน์ในการบริการเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป และในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุก ๆท่านนะครับ

.....และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ ซึ่งในเดือนนี้เป็นเดือนของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 จำนวน 81 โรง เปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จำนวน 71 โรง จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 152 โรงเรียน ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม คงมีหลายโรงเรียนที่เตรียมการเปิดภาคเรียนใหม่ มีการเตรียมเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษารองรับนโยบายใหม่ๆอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะโครงการ One Tablet Per Child และมีบางโรงเรียนที่ประสบวาตภัย ถูกพายุฤดูร้อนหรือน้ำป่าพัดเสียหาย ขอให้ท่านผู้บริหารสำรวจความเสียหายและประมาณการซ่อมแซมพร้อมหลักฐานภาพถ่ายส่งไปที่เขตพื้นที่การศึกษา โดยด่วนเพื่อดำเนินการเสนอขอความช่วยเหลือไปยัง สพฐ.ตามลำดับต่อไป

          และในช่วงนี้หลายท่านคงได้รับทราบผลการสอบ O-net กันเรียบร้อยแล้ว และขอแสดงความยินดีกับหลายๆโรงเรียนที่ผลการสอบ    O-net ปีนี้เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกวิชาและในภาพรวมของประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั่วหน้า

          สำหรับใน สพป.น่าน เขต 2 ผมขอขอบคุณคุณครู ผู้บริหารและผู่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยกันหาวิธีการทุกรูปแบบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจนเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าเมื่อเทียบกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆแล้ว อาจมีวิธีการและมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเขตพื้นที่การศึกษาของเรา ซึ่งรายละเอียดจะมานำเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

                อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจของคุณครูเป็นอย่างยิ่งคือโครงการย้ายครูคืนถิ่นของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ ซึ่งทาง สพป.น่าน เขต 2 มีผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังคนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 69 ราย(ครู 62 ราย ผู้บริหาร 6 ราย บุคลากรอื่นมาตรา 38 ค (2) 1 ราย)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 32 อัตราแยกเป็นครู 26 อัตราและผู้บริหาร 6 อัตราและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ได้กำหนดสัดส่วนสงวนอัตราไว้สำหรับสอบคัดเลือกพนักงานราชการขึ้นเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา ที่เหลือ จำนวน 19 อัตรา เสนอให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาย้ายครูตามโครงการย้ายครูคืนถิ่นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

          อย่างไรก็ตามระหว่างที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆได้รับย้ายข้าราชการครูใน สพป.น่าน เขต 2 ไปอีก จำนวน 12 อัตรา จึงทำให้ สพป.น่าน เขต 2 มีอัตราว่างเพิ่มขึ้นอีก 12 อัตรา เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารบุคคลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นการเตรียมด้านบุคลากรให้โรงเรียนมีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 ให้พร้อมมากที่สุด ที่ประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในการประชุมครั้งที่  8 / 2555 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้พิจารณาอุมัติการย้ายข้าราชการครูในจำนวน 12 อัตราดังกล่าวตามคำร้องของตนเอง(รายละเอียด คลิก)ทั้งนี้ ที่ ประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ อนุมัติเป็นหลักการว่า ผู้ที่ได้รับพิจารณาย้ายดังกล่าวรายใดมีผลกระทบต่อการย้ายตามนโยบายโครงการครูคืนถิ่นของรัฐบาล จะดำเนินการพิจารณาให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าวเป็นรายๆไป

          และขอเรียนว่าผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้ายดังกล่าว ทางคณะกรรมการฯได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดและหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กำหนดทุกประการและเป็นไปตามความต้องการ วิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ ซึ่งโรงเรียนจะเสนอความต้องการวิชาเอกตามลำดับ 1.. 2.. 3.. ซึ่งมีรายละเอียดให้ทราบ เช่น โรงเรียนบ้านเกวต อำเภอเชียงกลาง ต้องการวิชาเอก ประถมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ทั่วไปและปฐมวัยตามลำดับ ที่ประชุมจะพิจารณาผู้ที่ส่งคำร้องย้ายที่จบเอกประถมศึกษาก่อนเป็นลำดับแรกและต้องมีคะแนนสูงสุดทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ถ้าหากไม่มีวิชาเอกดังกล่าวก็จะพิจารณาวิชาเอกถัดไปตามลำดับใช้วิธีเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่จะได้รับการพิจาณาย้ายจึงมีปัจจัยหลายอย่างประกอบโดยเฉพาะ คะแนน ที่พิจารณาจากองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดและหลักเกณฑ์รายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประกาศ จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอย้ายได้ศึกษาให้ละเอียดและแสดงหลักฐานต่างๆตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การย้ายที่ได้ประกาศไว้แล้วให้ดี

          ส่วนการบริหารบุคคลในเรื่องอื่นๆผมจะพยายามปรับปรุงและนำมาเรียนให้เพื่อนครูได้รับทราบความเคลื่อนไหวในครั้งต่อๆไป ฉบับนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อน..สวัสดีครับ...

 

สมัย  ธนะศรี  

 


อ่าน : 4005
 แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©