[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ปัจฉิมลิขิต : ผอ.พบเพื่อนครู
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
เชวง วัฒนธีรางกูร


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
 
ผอ.พบเพื่อนครูโดย นายเชวง วัฒนธีรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ฉบับที่ 18   ประจำวัน   พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน  พ.ศ.  2555
 

ปัจฉิมลิขิต : ผอ.พบเพื่อนครู

“ความดีย่อมคุ้มครองคนดี”
 
 
 
สวัสดีครับผู้บริหารและเพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน
ผอ.พบเพื่อนครู พบกันฉบับนี้ ครบวาระเกือบ 1 ปี ที่ผมได้เขียนผอ.พบเพื่อนครู จากฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา และผอ.พบเพื่อนครูฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายของผม เนื่องจากว่าผมได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 476/2555 ซึ่งผมได้เดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ผมได้รับทราบข่าวการย้าย ด้วยระยะเวลากระชั้นชิดมาก จึงไม่ได้กล่าวลา ผอ.โรงเรียนและเพื่อนครู ผมจึงตั้งใจเขียนฉบับนี้ก่อนเดินทางจริง 
ตลอดระยะเวลาของการทำงาน  2 ปี 6 เดือน 3 วัน นั้น ผมมีความรู้สึกประทับใจในอัธยาศัย ไมตรีจิต และน้ำใจ ที่ทุกท่านได้ร่วมแรงแรงใจในการทำงานกับผม ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ   หลายนโยบายเป็นนโยบายที่ดำเนินการด้วยความเหนื่อยยาก ลำบาก และเห็นผลช้า  แต่ทุกท่านต่างก็อดทน อุทิศตน ทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด หลายท่านต้องเสียสละเวลาส่วนตัว เวลาครอบครัว ในการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เด็กของเรามีคุณภาพ  

 
 
ขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่ได้ร่วมพัฒนา บริหารจัดการ สั่งสอนนักเรียนให้มีคุณภาพ 
มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแก่สาธารณชน ผมดีใจนะครับที่เห็นผู้บริหารและเพื่อนครูมีความตื่นตัวทางวิชาการมากขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพราะงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนางานด้านการศึกษา นะครับ
ขอขอบคุณท่านรองฯเขตพื้นที่ทุกท่าน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่ได้ร่วมพัฒนา ร่วมเป็นกำลัง ร่วมประสานขับเคลื่อนให้กับผู้บริหารและครูในทุกโรงเรียนในสังกัดทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น
สำหรับตัวผม การย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นับว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้พัฒนางานในตำแหน่ง เพื่อนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ และแน่นอนว่าตัวผมจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการตามอุดมการณ์ของผมต่อไป ซึ่งหลักการทำงานของผมก็คือ การปรองดอง มีความประนีประนอม ถ้อยทีถ้อยอาศัย และให้โอกาสคน
สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 แม้ว่าจะมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คนใหม่มาบริหารงาน ผมก็มีความเชื่อมั่นว่า ทั้งผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามปณิธานการทำงานของตนเอง และมีความตั้งใจจริงในการร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับลูกหลานของท่าน ให้มีเป็นคนดี มีศักยภาพและคุณภาพดีที่สุด เช่นที่ท่านได้ปฏิบัติมา โดยมีมีเป้าหมาย(goal)ของเขตให้ชัดเจนว่าต้องการประมาณไหน แล้วดูคน ดูเนื้องานและกิจกรรมที่ทำนั้นสนองต่อกลยุทธ์ที่เราทำหรือไม่ ในการทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพูดคุย ทำความเข้าใจกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดผลสำเร็จและทำให้ผู้อื่นมีกำลังใจในการที่จะพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าต่อไป
ขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการเขตพื้นที่ ,อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ และก.ต.ป.น. ที่ได้ร่วมเป็นเพื่อนคู่คิด เป็นขุนคลังสมอง และให้กำลังใจผม ในการร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
สุดท้ายนี้ ผมจึงขอฝากกับทุกท่าน
 
ผมเชื่อว่า ในการมุ่งมั่นทำงานด้วยปณิธานแน่วแน่ มุ่งทำงานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล ด้วยจิตใจที่ดีงามนั้น
แน่นอนว่า ระหว่างเส้นทางในการทำงานนั้น ท่านย่อมพบพานกับอุปสรรค ปัญหา นานานัปการ ทั้งเรื่องคน เรื่องการบริหารจัดการ งบประมาณ หรือข้อจำกัดอื่นๆที่จะบั่นทอนให้ท่านไม่บรรลุเป้าหมาย การมีจิตที่ตั้งมั่นในการทำความดีด้วยจิตใจที่แข็งแกร่ง ย่อมหล่อหลอมให้ท่านเป็น คนดี มีคุณภาพ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ขอให้เราทำความดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ท้อถอย ไม่ยอมแพ้ไม่ต้องกลัวว่า อุปสรรคปัญหาใดๆ จะทำลายความตั้งใจจริงของท่านได้ เพราะ
                                
“ความดีย่อมคุ้มครองคนดี” 
ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน มุ่งคิดดี ทำดี สามารถยืนหยัดได้ แม้เจอพายุ มรสุมแผ้วผ่าน สุดท้ายท่านก็จะมีความรักและศรัทธาในตัวท่านเอง สวัสดีครับ
 

อ่าน : 3185
 แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©