การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 2 ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก Nan Innovation School

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต ...
อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต ...
อ่านต่อ

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ...
อ่านต่อ

Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
WordPress - Powered by NANTELECOM