ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 004 1424 ...
Read More

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบความเดือดร้อน

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบความเดือดร้อน04267 3642 ...
Read More

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ...
Read More

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 04006 2894 ...
Read More

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวด โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวด โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8 ...
Read More

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร 03336 2563 ...
Read More

กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.smartarea.nan2.go.th/modules/bookregister/upload_files2/1596006651x1534829059_1.pdf ...
Read More

โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น rules-2สิ่งที่ส่งมาด้วย4 Project-4-6-2สิ่งที่ส่งมาด้วย2 Project-1-3-2สิ่งที่ส่งมาด้วย1 0210.104-1760-2หนังสือแจ้ง ...
Read More

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูฯ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูฯPeople 100763 ...
Read More
ข่าวสารอื่นๆ
WordPress - Powered by NANTELECOM