การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คณะกรรมการประเมินผลงานในระดับโรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวสุชาวดี มีบุญ ครูโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน